KunstRAI krijgt nieuw leven

Galeriehouders en kunstliefhebbers krijgen hun zin: in de Amsterdamse RAI wordt van 30 mei tot 3 juni weer als vanouds een KunstRAI georganiseerd.

De beurs krijgt nadrukkelijk een ander profiel dan Art Amsterdam. De KunstRAI wordt gepositioneerd als een beurs voor een breed publiek waar naast hedendaagse beeldende kunst ook hedendaagse toegepaste kunst, zoals vormgeving, een plek krijgt. Art Amsterdam beperkt zich tot actuele beeldende kunst en mikt op een internationaal verzamelaarspubliek.

De KunstRAI krijgt nieuw leven ingeblazen op initiatief van galeriehouders die niet tevreden waren met de gang van zaken bij Art Amsterdam. „We doen dit op verzoek van een groot aantal galeriehouders”, zegt Erik Hermida. Hij was van 1992 tot 2002 directeur van de KunstRAI en krijgt deze functie nu opnieuw. „We willen de traditie voortzetten om in de RAI in mei een professioneel opgezette, brede, nationale kunstbeurs te organiseren.”

In principe worden alleen Nederlandse galeries toegelaten, maar Nederlanders die in het buitenland een galerie hebben, zijn ook welkom. In de hal van 5.000 vierkante meter is plek voor 80 deelnemers

„Wij zijn niet als organisator betrokken”, laat een woordvoerder van de RAI weten. „Wij verhuren slechts de ruimte en geven de naam in licentie. Maar wij juichen het initiatief van Erik Hermida van harte toe.”

De naam KunstRAI werd sinds 2006 niet meer gebruikt. In dat jaar ging de beurs Art Amsterdam heten. Bij Art Amsterdam werd vorig jaar een groot aantal veranderingen aangekondigd, waar niet alle galeriehouders tevreden over waren. Zo wordt de beurs verplaatst naar september, wat tot gevolg heeft dat zij uit de RAI moet vertrekken. In september mag daar geen kunstbeurs worden georganiseerd die concurreert met de PAN, die er in november plaatsvindt. Art Amsterdam wijkt nu uit naar een hal in Amsterdam-Noord.

    • Claudia Kammer