Kofi Annan mag weer als vredesmakelaar optreden

De Verenigde Naties en de Arabische Liga hebben gisteren gezamenlijk de vroegere secretaris-generaal van de VN Kofi Annan aangewezen om te bemiddelen in de Syrische crisis. De 73-jarige Ghanese diplomaat, in 2001 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, moet proberen een einde te maken aan het geweld en de schendingen van de mensenrechten in Syrië en een vreedzame overdracht van de macht aan een democratisch bewind te bewerkstelligen.

Het is de bedoeling dat Annan contact opneemt met zowel het Syrische regime als de oppositie en andere partijen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon wilde eigenlijk een Arabische bemiddelaar, maar kon niemand vinden die voor beide partijen acceptabel was. Annan leidde van 1997 tot 2006 de VN. Na zijn vertrek heeft hij met wisselend succes bemiddeld in diverse complexe crises, waaronder in Kenia en Ivoorkust.

Bij zijn aantreden als hoogste baas van de VN erfde hij de last van mislukte VN-missies in Rwanda en Bosnië. Daarvoor was hij zelf deels verantwoordelijk doordat hij in een voorgaande functie bij de VN hoofd vredesoperaties was geweest. Ook erfde hij een lastig g financieel probleem, onder meer doordat de Verenigde Staten langdurig weigerden hun contributie te betalen. Hij wist dit echter op te lossen.