Harde kritiek van Bill Gates op VN-organisaties

De drie VN-organisaties die de honger in de wereld moeten bestrijden werken zo slecht samen dat zij hun missie ondermijnen. Die ongezouten kritiek gaf Microsoft-oprichter Bill Gates woensdag in Rome, tijdens een toespraak voor medewerkers van het Wereldvoedselprogramma (WFP, humanitaire voedselhulp), de Landbouw-en voedselorganisatie (FAO, voedselzekerheid) en het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD, armoedebestrijding op het platteland).

De samenwerking van de drie onderdelen van de Verenigde Naties is volgens Gates „gedateerd en inefficiënt”. Hij zei dat „landen, voedselorganisaties en donoren niet goed geconcentreerd en gecoördineerd samenwerken om kleine boeren de hulp te geven die zij nodig hebben, op het moment dat zij die nodig hebben.” In een interview met dagblad Financial Times voegde hij hieraan toe: „Je zou niet zeggen dat er binnen het VN-systeem daadkrachtig wordt samengewerkt.”

Het zijn uitspraken die veel mensen binnen de hulpwereld niet durven te doen, omdat de organisaties zo groot en zo belangrijk zijn. Bill Gates zal minder schroom gevoeld hebben. Hij maakte tegelijk bekend dat zijn Bill and Melinda Gates Foundation, de grootste particuliere donor in de sector, 200 miljoen dollar schenkt voor de verbetering van de productiviteit van kleine boeren. De stichting heeft de afgelopen tien jaar zo’n 2 miljard dollar aan donaties gedaan voor het thema voedselzekerheid, en heeft voor de komende vijf jaar nog eens 2 miljard uitgetrokken.

Als voorbeeld van de slechte samenwerking noemde Gates het Purchase for Progress-programma. Dat koopt voedsel in bij kleine boeren om voorraden voor het WFP aan te leggen. Gates: „Het WFP runt bijna het hele programma, met een beetje sturing van de FAO en een beetje geld van IFAD. In een ideale wereld zorg je ervoor dat het geheel groter is dan de som der delen.”

Met de donatie van 200 miljoen dollar worden projecten opgezet voor nieuwe, droogtetolerante maïsvarianten en voor de vaccinatie van vee. Ook komen er opleidingen voor boeren in verbetering van hun productietechnieken. Verhoging van de productiviteit van kleine boeren moet niet alleen de armoede op het platteland bestrijden, maar wordt ook steeds meer gezien als een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening voor de wereldbevolking. Verwacht wordt dat die in 2050 is gegroeid van 7 naar 9 miljard.