Obligatieruil aan Griekse schuldeisers aangeboden

Griekenland heeft vanavond zijn private schuldeisers officieel obligatieruil aangeboden. Gisteren keurde het Griekse parlement een wetsvoorstel goed dat voorziet in het inwisselen van oude obligaties voor nieuwe schuldpapieren met een langere looptijd en een verlaagde rente.

De schuldenlast moet met deze maatregel met 107 miljard euro verminderd worden. De Banken hebben nog tien dagen om aan te geven of ze instemmen met het omruilen van de staatsobligaties. Of het plan doorgaat hangt af van het aantal banken dat instemt met deelname.

Nieuwe obligaties hebben 53,5 procent van nominale waarde

Met de obligatieruil krijgen private schuldeisers nieuwe schuldpapieren. De waarde van deze nieuwe obligaties bedragen 53,5 procent van de nominale waarde ten opzichte van de prijs waarvoor ze gekocht zijn. Verder betaalt Griekenland de schuldeisers een lage couponrente van twee procent die in een tijdspanne van tussen de elf en dertig jaar geleidelijk verder oploopt naar 4,3 procent.

In de wet zijn clausules opgenomen, de collective action clauses. Wanneer niet alle private schuldeisers akkoord gaan met de deal, kan Griekenland hiermee alsnog een akkoord afdwingen.

Een van de Griekse bankiers die leiding gaf aan de uitputtende band-swap onderhandelingen met Griekenland meldde vanavond aan persbureau Reuters dat de deal Griekenland kostbare tijd oplevert. Daarin kan de regering hervormingen doorvoeren die nodig zijn om de economie in het noodlijdende land te stabiliseren.

De obligatieruil door private schuldeisers gold als voorwaarde voor de nieuwe noodsteun van 130 miljard die de Europese Unie het land heeft toegekend. Zonder de steun zou Griekenland mogelijk volgende maand al niet meer aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen, failliet gaan en uit de eurozone worden gezet.

De overeenkomst over de Griekse schulden is gezien de omstandigheden het best mogelijke resultaat voor Griekenland, zo schreven Hugo Dixon en Neil Unmack afgelopen week in NRC Handelsblad:

“Griekenland, zijn particuliere schuldeisers en zijn officiële crediteuren delen nu de pijn. Dat is terecht. Als een dwaze afnemer van steeds meer leningen is het juist dat Athene hervormingen moet doorvoeren. Omdat zij zich als dwaze kredietverstrekkers hebben gedragen, is het juist dat particuliere beleggers een deel van hun geld niet zullen terugkrijgen. Dat bedrag zal groter zijn dan aanvankelijk werd verwacht. De rest van de eurozone heeft een vergissing begaan door Griekenland toegang te verlenen tot de eenheidsmunt, heeft zich afgewend toen het land in eerste instantie in de problemen kwam, en heeft er groot belang bij om ervoor te zorgen dat de besmetting van andere kwetsbare landen tot een minimum beperkt blijft. Daarom is het juist dat Athene nu nog veel meer geld krijgt, tegen nog gunstiger voorwaarden dan aanvankelijk beloofd.”