‘Duizenden extra banen basisonderwijs verdwijnen’

Basisschool Sint Henricus in Amsterdam-West. Foto NRC / Maurice Boyer

Door het dalende aantal leerlingen in het basisonderwijs verliezen de komende drie jaar in totaal nog zo’n 4500 leraren hun baan. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) vanochtend.

De AOb verwacht dat het leerlingenaantal in het Nederlandse basisonderwijs tot 2015 met ten minste 67.000 kinderen zal afnemen. Als gevolg hiervan ontvangen basisscholen minder subsidies van het Rijk waardoor het aantal docenten met ongeveer 4500 zal teruglopen.

Bezuinigingen leiden ook tot ontslag duizenden docenten

Eerder deze maand bleek al dat er ongeveer zesduizend banen zullen verdwijnen in het basisonderwijs. Volgens de PO-raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, is dat het gevolg van “de opeenstapeling van bezuinigingen”, onder andere in het speciaal onderwijs. De cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt komen daar nog bovenop.

De AOb bekritiseert het beleid van het ministerie van Onderwijs vanochtend op haar website:

“Door de bezuinigingen in het passend onderwijs verstoort het kabinet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs extra, door bovenop de krimp zo’n 6.000 banen van 9.000 mensen te schrappen. Veel scholen in het speciaal onderwijs geven daarom aan dat zij voor het personeel dat weg moet, geen uitwijkmogelijkheden naar ander werk in de regio zien. Zeker niet in het onderwijs, en hoogstwaarschijnlijk ook niet daarbuiten.”

De situatie dreigde hierdoor al te ontstaan dat pabo’s mensen opleiden die voorlopig niet aan de slag kunnen gaan. De Raad ging er eerder van uit dat het aantal leerlingen in een klas dit schooljaar stijgt van 24 naar 27.

Volgens minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt is het verlies aan banen niet het gevolg van “stille bezuinigingen”. De gestegen werkgeverslasten zouden ‘ruimschoots gecompenseerd’ zijn, zo meldde zij naar aanleiding van het krimpende aantal banen als gevolg van de besparingen.

    • Annemarie Coevert