Vervolg de bedreigers van het vrije woord, voor ze echt gevaarlijk worden

Om het vrije woord te redden, moeten we sommigen de vrijheid van religie afnemen. Het debat met de gevaarlijke imam al-Haddad laat die noodzaak opnieuw zien.

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht en is dan ook verzekerd in onze grondwet. Dat houdt dus in dat de burgers in Nederland de vrijheid hebben om hun overtuigingen uit te spreken, zonder dat er sprake is van vervolging door de staat vooraf. De verzekering van dit vrijheidsrecht in onze grondwet is van waarde, zeker omdat het uiten van je mening niet in alle landen is toegestaan.

Maar helaas wordt deze vrijheid bedreigd. Steeds meer mensen durven niet meer te zeggen wat ze willen, vanwege dreigementen en geweld. Columnisten, cabaretiers, politici en burgers van dit land.

Veel migranten uit islamitische landen, waar het vrije woord geen sterke positie heeft zoals in Nederland, weten niet hoe ze om moeten gaan met het vrije woord. De islam zet zelfs aan tot het bestrijden van onwelkome woorden met geweld en moord.

Dat hebben we wederom kunnen beschouwen op vrijdag 17 februari jongstleden. Tijdens het debat in De Balie met imam al-Haddad. Via livestreams heeft Nederland kennis kunnen nemen hoe deze sjeik, die veel volgers in Nederland heeft, denkt over zaken als steniging, afvalligheid en vrouwenrechten. Afvalligheid vergelijkt hij met hoogverraad en daar staat dan weer in westerse landen de doodstraf op, aldus al-Haddad. Vanuit het oogpunt van het islamitisch recht (sharia) roept hij op tot moord en geweld.

Wij kunnen de man uitlachen om zijn bezopen uitspraken, maar er zijn mensen die naar hem luisteren en hem volgen en dat maakt hem gevaarlijk. Je kunt iemand die een doodstraf uitspreekt over van Gogh uitlachen, maar er loopt altijd wel een of andere Mohammed B. rond die het vonnis van Allah uitvoert.

Sjeik al-Haddad staat niet alleen in zijn opvatting dat de doodstraf hoort te staan op afvalligheid. In het Nederlands Dagblad van vorige week stond een interview met Abdullah Ghzili, die aan de Vrije Universiteit zijn mastertitel heeft gehaald in de opleiding voor geestelijk verzorger. „Als moslims het voor het zeggen hebben in een land, moet de doodstraf staan op afval van de islam”, aldus Ghzili.

Zijn motivering: „Iedere moslim heeft een verbond gesloten met God. Dat verbond verbreken is verraad. En op verraad volgt de dood.” Het moge duidelijk zijn dat hier niet een religie van de vrede spreekt, maar een ideologie van een middeleeuwse woestijnvorst.

Nederland moet pal staan voor het vrije woord. Niet pleiten voor verscherping van de straf op godslastering. Niet de vervolging gelasten van een politicus vanwege zijn mening (zoals het Hof van Amsterdam in de zaak-Wilders). De spiraal van toenemende bedreiging, en het toegeven daaraan, is gevaarlijk.

Zij die bereid zijn offers te brengen voor hun idealen zullen overwinnen. Moslimextremisten geven hun leven voor het verspreiden en het gehoorzamen aan het woord van Allah. Wij moeten in onze democratische rechtsstaat, met de weegschaal van vrouwe Justitia in de hand, die personen vervolgen die onder dreiging van moord trachten bij anderen (afvalligen) het vrije woord weg te nemen.

De clash tussen deze zogenaamde religie van de vrede en ons vrije woord moet in het voordeel van de vrijheid van mening worden beslecht.

Dat is het offer dat wij moeten brengen. De vraag is of wij daartoe bereid zijn.

Hero Brinkman en Ehsan Jami.

Brinkman is Tweede Kamerlid (PVV) en Jami is politiek activist. Hij deed zaterdag aangifte tegen al-Haddad.

    • Ehsan Jami
    • Hero Brinkman