Scheiden als truc tegen restschuld

Eppo König

Een truc voor stellen die willen verhuizen maar hun huidige woning alleen met duizenden euro’s verlies kunnen verkopen: ga scheiden of op papier apart wonen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draait op voor de restschuld. Koop of huur samen weer een huis en leef nog lang, gelukkig én schuldenvrij. Wim van der Kleijn beschrijft de truc uit makelaarskringen in zijn boek Eigen huis in de crisis dat binnenkort verschijnt.

Het lijkt erop dat steeds meer stellen de truc gebruiken. Want het aantal gescheiden stellen dat een beroep op de NHG doet is de laatste jaren sterk gestegen, terwijl het aantal echtscheidingen stabiel bleef, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. Tussen 2006 en 2011 steeg het aandeel claims bij de NHG op basis van scheiding van 20 procent naar 50 procent. Het aandeel werklozen dat een beroep op de NHG deed, bleef in deze crisisjaren gelijk. Het percentage wanbetalers daalde zelfs.

De NHG wordt verstrekt door het Waarborgfonds Eigen Woningen en geldt voor koophuizen tot 350.000 euro. Kopers verzekeren zich tegen een restschuld bij gedwongen verkoop door eenmalig 0,7 procent van de koopsom te storten in het waarborgfonds (waar nu 730 miljoen euro inzit). Een gat in je hand telt niet; claimen kan alleen wegens betalingsproblemen door scheiding, overlijden van een partner, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het aantal schadeclaims is de laatste jaren sterk gestegen. In 2010 werd in circa 1.130 vergoedingen voor een totaalbedrag van 37,3 miljoen euro uitgekeerd. Dit jaar is tot nu toe de helft van de schadevergoedingen naar scheidingsgevallen gegaan. Maar het aantal huwelijken en partnerschappen dat strandt, ligt al enkele jaren rond de 32.000. In de leeftijdscategorie van NHG-kopers (gemiddeld 32 jaar) daalde het aantal scheidingen iets. Het aantal samenwonenden dat uit elkaar gaat stijgt wel, maar wordt niet geteld, zegt het CBS.

Directeur Karel Schiffer van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontkent dat er sprake is van fraude. Hij zegt dat de toename „puur en alleen” een gevolg is van de daling van de huizenprijzen. Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, is het daar niet mee eens. „Dat verklaart niet de relatieve stijging van alleen het aantal echtscheidingen met NHG”, zegt hij.

Alle schadeclaims op basis van (echt)scheiding worden sinds 2010 wel extra gecontroleerd. Ook worden steekproeven gehouden om te kijken of mensen na hun ‘scheiding’ niet weer zijn gaan samenwonen.

Scheiden en verkopen: pagina 25

    • Eppo König