Rosenthals muilkorf

Mag een rijksambtenaar tijdens een cabaretvoorstelling nog hardop lachen bij een kritische opmerking over de PVV? De vraag is minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt na het even potsierlijke als verontrustende antwoord dat minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft gegeven op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Wilders en Bontes.

Beide PVV’ers hadden om maatregelen gevraagd tegen de Nederlandse ambassadeur in Pretoria, die op zijn persoonlijke Facebook-pagina de webpagina ‘Geen regering met steun van de PVV’ zou hebben ‘geliked’ door middel van het daarvoor bestemde vind-ik-leuk- tekentje. Rosenthal gaf de vragenstellers, twee weken geleden, per kerende post gelijk: „De ambassadeur had zich moeten onthouden van het publiekelijk uitspreken van een dergelijk persoonlijk politiek oordeel op zijn persoonlijke Facebook-pagina’’, antwoordde hij. Deze was er dan ook „op aangesproken” en had de betreffende-pagina inmiddels „ge-unliked”, aldus Rosenthal.

Overigens dateert de ‘overtreding’ van twee jaar geleden toen de diplomaat op het ministerie in Den Haag werkzaam was. Hij verwees toen naar de website ‘Nederland bekent kleur’, die later de actie tegen een regering met steun van de PVV begon.

Volkomen terecht heeft de ondernemingsraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken nu over de vrijheid van meningsuiting op privépagina's een zeer kritische brief naar de secretaris-generaal van het departement gestuurd. Want volgens de raad is door de antwoorden de „angstcultuur en bijbehorende zelfcensuur” op het departement toegenomen. Interessant is te weten of de rigide opstelling geldt voor alle ambtenaren bij de Rijksoverheid.

De opvatting van Rosenthal is nog vreemder tegen de achtergrond van de internationale conferentie over internetvrijheid die hij met veel publicitaire fanfare in december van het afgelopen jaar in Den Haag organiseerde. Doel van de conferentie was, aldus de minister in zijn openingstoespraak, „gezamenlijk actie te ondernemen tegen de toenemende aantasting van de vrijheid van meningsuiting op internet”.

Het is misschien een idee dat Rosenthal nu eerst een conferentie over internetvrijheid voor zijn eigen ambtenaren organiseert. Met als gastspreker premier Rutte. Deze was het immers die in zijn vorige functie als fractievoorzitter van de VVD pal stond voor de volgens hem onder druk staande vrijheid van meningsuiting. Rutte richtte in de VVD-burelen zelfs een speciale ‘vrijdenkersruimte’ in. Deze is inmiddels gesloten. Jammer. De Facebook-pagina van de ambassadeur in Pretoria had er een prominente plaats kunnen innemen.