'Plannen Kunduz onhaalbaar'

Het kabinet wil de politiemissie in Kunduz uitbreiden tot de grenspolitie. Maar om dat binnen het civiele mandaat te doen, moet de grenspolitie gesplitst worden. En dat gebeurt niet, zeggen bronnen in Afghanistan.

De plannen van het kabinet om bij de trainingsmissie in Kunduz ook agenten van de grenspolitie op te leiden lijken onhaalbaar. Anders dan het kabinet afgelopen november heeft gemeld, wordt de grenspolitie in Afghanistan niet opgesplitst in een militaire en een civiele tak.

Nederlandse militairen mogen alleen agenten opleiden die civiel worden ingezet, geen politiemannen die ook gevechtstaken hebben. Oppositiepartijen die de missie steunen, zien de uitbreiding niet zitten.

In de herfst liet het kabinet weten dat de Afghanen van plan waren de paramilitaire grenspolitie op te delen. Gevechtstroepen die de grens met Pakistan bewaken, zouden worden afgescheiden van de douanebeambten aan de rustigere grenzen als die tussen Kunduz en Tadzjikistan. Die laatsten zou Nederland mogelijk kunnen opleiden binnen het mandaat dat de minderheidscoalitie vorig jaar afsprak met GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

Maar in gesprekken met deze krant zeggen de Afghaanse en internationale autoriteiten dat de plannen met de grenspolitie niet bestaan. Woordvoerders van de grenspolitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de NAVO hebben zelfs nog nooit gehoord van het voornemen om de grenspolitie aan te passen.

In Kabul reageert de belangrijkste NAVO-woordvoerder, de Duitse generaal Carsten Jacobson, verbaasd op vragen over de mogelijke splitsing. In een e-mail schrijft hij dat de NAVO, die met het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de strategie voor de nationale politie bepaalt, niet bekend is met de plannen. „Wij zijn nooit betrokken geweest bij gesprekken over een dergelijke splitsing.” Jacobson kan met zekerheid zeggen: „Er komt geen opdeling in twee takken.”

Siddiq Siddiqi, van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, spreekt tegen dat er sprake is van een opsplitsing. „We hebben hier nog nooit van gehoord en het staat ook niet in de planning.”

De reacties in Afghanistan druisen lijnrecht in tegen de brief die het kabinet vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde. De Kamer gaf het kabinet naar aanleiding daarvan toestemming te onderzoeken of die agenten dan ook kunnen worden opgeleid. De Nederlandse militairen in Kunduz zitten om werk verlegen omdat er te weinig civiele rekruten zijn. In een reactie zegt het ministerie van Defensie: „Ons is bekend dat op dit moment het aanbrengen van een scheiding niet aan de orde is.” Maar het houdt vol dat wel „serieuze” gesprekken gevoerd worden.

Kunduz: pagina 6-7