Pact zorgverleners voor betere hulp in buurt

Het Medisch Centrum Alkmaar. Foto NRC / Rien Zilvold

Patiënten kunnen binnenkort op een landelijke website zien bij welke zorgverlener in de buurt ze het beste terecht kunnen met hun problemen. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en tal van andere zorgverleners gaan samenwerken om patiënten beter van dienst te zijn, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Ze gaan hun taken strakker verdelen om patiënten meer duidelijkheid te geven. Dat moet ook dubbel werk en onnodige kosten voorkomen. Om dit alles te bereiken tekenden de zorgverleners begin deze maand, na anderhalf jaar intensief overleg, het zogenoemde pact van Garderen, naar de Gelderse gemeente waar zij hun overeenkomst sloten. Tandartsen, verpleegkundigen, psychologen en thuiszorginstellingen doen allemaal aan de samenwerking mee. De ondertekenaars werken in de zogeheten eerste lijn: ze zijn niet aan ziekenhuizen verboden.

Site laat zien waar in de buurt van patiënt het beste metingen kan laten uitvoeren

Voor patiënten betekent het pact bijvoorbeeld dat hun cholesterolgehalte of bloeddruk niet langer bij de huisarts én bij de wijkverpleegkundige wordt gemeten. Straks zal óf de huisarts, óf de wijkverpleegkundige zich daarop toeleggen. Op de website kunnen patiënten dan zien, wie in hun buurt de metingen uitvoert. Hetzelfde geldt voor het beantwoorden van vragen van patiënten over medicijngebruik. Nu is vaak onduidelijk of de huisarts of de apotheek dat het beste kan doen. Straks moet dat voor iedereen duidelijk zijn.

Patiënten kunnen op de site ook adviezen vinden om problemen zelf op te lossen. Als ouders een kind hebben met koorts en twijfelen of ze daarvoor naar de dokter moeten, kunnen ze zien in welke gevallen ze dat wel moeten doen en in welke gevallen ze beter nog een paar dagen kunnen wachten.

Samenwerkende partijen willen gecoördineerde aanpak per regio

De samenwerking gaat echter veel verder. Ouderen bijvoorbeeld met meerdere kwalen tegelijk zullen straks profiteren van een aanpak die de zorgverleners op elkaar hebben afgestemd. En als er in een bepaalde regio bepaalde gezondheidsklachten veel voorkomen, zoals overmatig drankgebruik onder jongeren in de kop van Noord-Holland, dan willen de ondertekenaars van het pact niet langer allemaal hun eigen campagnes en programma’s uitvoeren, maar deze problemen gecoördineerd aanpakken. Via de website communiceren ze daarover met met publiek.

Uiteindelijk moet dit leiden tot minder onnodige doorverwijzingen en minder geldverspilling. Steven van Eijck, voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging LHV, leidde het overleg dat resulteerde in het pact. Hij zegt: “We zoeken de samenwerking op, niet de concurrentie.”

    • Antoinette Reerink