Pact van zorgverleners voor betere hulp in buurt

Patiënten kunnen binnen afzienbare tijd op een landelijke website zien bij welke zorgverlener in de buurt ze het best terecht kunnen met hun problemen. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en tal van andere zorgverleners gaan samenwerken om patiënten beter van dienst te zijn. Ze gaan hun taken strakker verdelen om patiënten meer duidelijkheid te geven. Die betere verdeling van taken moet ook dubbel werk en onnodige kosten voorkomen.

Hiertoe hebben de zorgverleners het zogenoemde ‘pact van Garderen’ gesloten, naar de Gelderse gemeente waar zij tot hun overeenkomst kwamen. Tandartsen, verpleegkundigen, psychologen en thuiszorginstellingen doen mee. De ondertekenaars werken in de zogeheten eerste lijn: ze zijn niet aan ziekenhuizen verbonden.

Voor patiënten betekent het pact bijvoorbeeld dat hun cholesterolgehalte of bloeddruk niet langer bij de huisarts én bij de wijkverpleegkundige wordt gemeten. Straks zal of de huisarts of de wijkverpleegkundige zich daarop toeleggen. Op de website kunnen patiënten zien wie in hun buurt de metingen uitvoert.

Patiënten kunnen op de website ook adviezen vinden om problemen zelf op te lossen. Als een kind koorts heeft en ouders twijfelen of ze daarvoor naar de dokter moeten, kunnen ze hun keuze bepalen op basis van informatie op de site: beter wel naar de dokter, beter even wachten.

De samenwerking tussen de ondertekenaars van het pact gaat nog verder. Zorgverleners willen hun aanpak op elkaar afstemmen. Dat is goed nieuws voor patiënten met meerdere kwalen tegelijk, zoals ouderen vaak hebben. En als in een regio bepaalde gezondheidsklachten veel voorkomen – zoals door overmatig drankgebruik onder jongeren in de kop van Noord-Holland – dan willen de zorgverleners niet langer hun eigen campagnes en programma’s uitvoeren, maar deze problemen gecoördineerd aanpakken. Via de website communiceren ze daarover met bezoekers.

Uiteindelijk moet dit leiden tot minder onnodige doorverwijzingen en minder geldverspilling. Steven van Eijck, voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging LHV, leidde het overleg dat leidde tot het pact van Garderen. Hij zegt: „We zoeken de samenwerking op, niet de concurrentie.”

De site zou nog dit jaar live gaan.

    • Antoinette Reerink