Nóg slechtere prognose Nederlandse economie

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,9 procent. Deze prognose, vanochtend uitgesproken door de Europese Commissie, betekent een verslechtering ten opzichte van eerdere ramingen. In december verwachtte het Centraal Planbureau nog dat de Nederlandse economie met 0,5 procent zou krimpen.

Voor het hele eurogebied gaat de Commissie uit van een economische krimp van 0,3 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een groei voor de eurozone van 0,5 procent. De Commissie karakteriseert de huidige economische situatie als „een milde recessie met tekenen van stabiliteit”. Alleen Griekenland (-4,4 procent), Portugal (-3,3), Italië (-1,3) en Spanje (-1,0) doen het naar verwachting in 2012 slechter.

Brussel verwacht dat de particuliere consumptie in Nederland dit jaar blijft dalen. Dat was het vorige jaar ook al het geval. Onzekerheid over huizenprijzen en pensioenen zorgt ervoor dat consumenten de hand op de knip houden. De inflatie zou op 2 procent uitkomen.

De Commissie sprak zich vanochtend niet uit over de Nederlandse economie na 2012. Het Centraal Planbureau presenteert komende donderdag ramingen voor de langere termijn. Daarin moet duidelijk worden hoeveel Nederland moet bezuinigen om het begrotingstekort in 2013 te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Dat maximum is eerder door Brussel voor het komende jaar vastgesteld.

In het kader van toekomstige bezuinigingen en hervormingen heeft een groep van 22 vooraanstaande economen presenteerde gisteren een zesstappenplan om de woningmarkt te hervormen. Zij pleiten er onder meer voor om de hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters te beperken. Ook zouden potentiële huizenkopers minder hypotheekschuld op zich mogen nemen. Daarbij moet op termijn een maximum gelden van 90 procent van de waarde van het huis. Dat is nu nog 106 procent.

Volgens initiatiefnemer Dirk Schoenmaker maakt het plan een goede kans, hoewel politici momenteel beducht zijn om te morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. Met name regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV verzetten zich hier hevig tegen. „Als de druk maar hoog genoeg wordt dan komt de politiek wel in actie”, aldus Schoenmaker van de Duisenberg School of Finance. De plannen zouden vanaf 2015 moeten worden ingevoerd.

Interview Schoenmaker: pagina 26