Correcties & aanvullingen

Door een technische fout is het artikel ‘Taal maakt ons tot wie we zijn’ (pagina 20&21) gisteren niet volledig afgedrukt. De tekst is na te lezen op nrcnext.nl