beeldende kunst

Muziek en kunst

De tentoonstelling Bennink - Beats - Belvédère is geheel gewijd aan het beeldend werk van dubbeltalent Han Bennink (Zaandam, 1942). Han Bennink ontwikkelde zich in de jaren zestig tot een van de meest vooraanstaande experimentele slagwerkers. Met de tentoonstelling geeft het Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud aandacht aan Bennink als beeldend kunstenaar en brengt deze in relatie met zijn muziek. 25 feb t/m 13 mei. www.museumbelvedere.nl

Van Gogh en Kandinsky

Dreams of nature. Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky is een tentoonstelling die is gewijd aan het symbolistische landschap in Europa. De tentoonstelling in het Van Gogh Museum laat zien hoe landschappen van uiteenlopende schilders uit heel Europa eind negentiende eeuw doordrongen zijn van symboliek en een emotie of gemoedstoestand weerspiegelen. Aan de hand van zeventig poëtische en suggestieve schilderijen van de natuur door bekende en minder bekende kunstenaars, wordt een overzicht gegeven van dit onderbelichte genre binnen het symbolisme. Werken van Van Gogh, Kandinsky, Gauguin, Munch en Mondriaan zijn naast elkaar te zien. 24 feb t/m 17 juni. www.vangoghmuseum.nl

Stukje voor Stukje

Wat drijft mensen om puzzels te leggen? In het Historisch Museum Ede is een tentoonstelling te zien van legpuzzels. Alle puzzels komen uit privécollecties van leden van het Nederlands Legpuzzel Gilde en zijn meer dan speelmateriaal. De oudste op de tentoonstelling dateren uit de negentiende eeuw. Soms zijn het simpele legpuzzels die in korte tijd te maken zijn, maar op de tentoonstelling is ook de grootste in serie gefabriceerde legpuzzels ter wereld te zien: bijna 5,5 × 2 meter groot met ruim 32.000 stukjes. 25 februari t/m 6 mei, www.historischmuseumede.nl

Penseelprinsessen

In Paleis Het Loo is de tentoonstelling Penseelprinsessen I te zien, over negentiende-eeuwse kunstenaressen aan en rond het Hof. In de 19de eeuw groeide het aantal welgestelde meisjes dat tekende en schilderde als een onderdeel van hun opvoeding aanzienlijk. Het accent van de tentoonstelling ligt op het schilderen door vrouwen uit de betere kringen en door verschillende Oranjeprinsessen en -koninginnen. t/m 28 mei, Paleis 't Loo. www.paleishetloo.nl

Schilders aan Zee

Singer Museum in Laren kijkt een paar maanden uit op zee. Strand- en zeegezichten van Max Beckmann, Johan Bartold Jongkind, Max Liebermann, Emil Nolde, Piet Mondriaan, Edvard Munch en vele anderen zijn er tot 28 mei te bewonderen. Ze komen uit de collectie van Frederik Paulsen. Deze verzamelaar richtte zich geheel op de Noord-Europese schilderkunst uit de periode 1830-1930. Schilders aan Zee toont de rust en schoonheid van de Noordzeekusten van Bergen in Noorwegen tot Bergen aan Zee in Noord-Holland. T/m 28 mei. www.singerlaren.nl

Kunst door vrouwen

In het kader van Internationale Vrouwendag is door Tanya Rumpff de groepstentoonstelling 8 vrouwen samengesteld, met het werk van acht vrouwelijke kunstenaars. Rumpff was meer dan 25 jaar galeriehoudster in Haarlem en is nu actief als adviseur en tentoonstellingsmaker. Als een kunstenaar toevallig een vrouw is, dan geeft zij met het kunstwerk iets prijs van hoe zij als vrouw in de wereld staat. Werk van acht vrouwelijke kunstenaars kan een idee geven hoe een vrouwelijke blik op het leven zou kunnen zijn. 26 feb t/m 7 april, Nieuw Dakota, Amsterdam. www.nieuwdakota.com