Verwarring over de uitvaart (2)

Problemen met bedrijven en overheidsdiensten? Help@NRC gaat elke woensdag op zoek naar antwoorden. Vandaag: de uitvaartpolis en het CAK.

Nederland, Almelo, 11-11-09 Grooters uitvaardspecialist. © Foto Merlin Daleman

Marc Schmitz uit Amersfoort is duidelijk niet de enige die zich stoort aan de onduidelijkheid omtrent zijn uitvaartverzekering bij Yarden. De mailbox van Help@NRC stroomde deze week vol met verhalen van lotgenoten.

U klaagt vooral over de „slinkse wijze” waarop uitvaartverzekeraar Yarden naturaverzekeringen heeft omgezet in verzekeringen waarbij in geldbedragen wordt gerekend – en de onheldere communicatie hierover. „Yarden houdt het zo vaag mogelijk”, moppert een lezer die graag anoniem wil blijven „om te voorkomen dat Yarden moeilijk gaat doen”.

Veel lezers hebben „uiteindelijk” kunnen regelen dat de voorwaarden van hun natura-uitvaartverzekering gehandhaafd blijven, maar zijn verbolgen over het feit dat dat zo veel moeite heeft gekost. „Elke keer kreeg ik een vaag antwoord, dat werd ik na een paar van zulke verkooptelefoontjes zat”, mailt Jan Oudesluys. „Verbijsterend”, noemt Matje Doeve-Van Raalte de werkwijze van Yarden. „Te meer daar onze ouders destijds met dubbeltjes spaarden bij hun toen vooruitstrevende club. Van dat soort gedachten is niets over.”

Sommige lezers twijfelen of hun oude rechten wel écht gerespecteerd zullen worden. „Dit zijn de zegeningen van de markt”, constateert S. van Althuis uit Eindhoven.

Ruurd Jager uit Leidschendam heeft een tip voor de Yarden-verzekerden die alsnog bezwaar willen maken tegen de omzetting van hun natura-polis. „In 2007 is dit onderwerp in het TROS-programma Radar aan bod geweest. De voorbeeldbrief stond en staat nog steeds op de website van Rader.”