Dit is een artikel uit het NRC-archief

Zorg

‘Zeventig procent loopt onnodig risico na een hartinfarct’

Het Leids Universitair Medisch Centrum. Het afgebeelde ziekenhuis heeft geen relatie met de inhoud van onderstaand nieuwsbericht. Foto NRC / Maurice Boyer

Ruim 70 procent van de Nederlanders die een hartinfarct of een dotterbehandeling hebben gehad, loopt het risico onnodig vroeg te overlijden dan wel ernstige gezondheidsproblemen te krijgen. Dat komt doordat zij niet de benodigde hartrevalidatie krijgen, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Bovenstaande gegevens blijken uit een onderzoek onder klanten van Achmea, een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Te weinig cardiologen verwijzen hun patiënten door. En patiënten hebben weinig animo voor revalidatie als zij er ver voor moeten reizen. Zo’n 100.000 mensen hebben een zogeheten indicatie voor hartrevalidatie.

Bij hartrevalidatie werken onder anderen cardiologen, fysiotherapeuten en diëtisten samen aan het herstel na een hartinfarct. Internationaal onderzoek wijst uit dat de sterftekans door goede hartrevalidatie met bijna 30 procent daalt.

Uit een recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de kwaliteit van hartrevalidatie zeer wisselend is en dat te weinig patiënten die krijgen. De inspectie zegt dat de zorg in april op orde moet zijn. Anders treedt zij op. De inspectie kan een afdeling sluiten of een boete opleggen.

Lees meer over de risico’s voor hartpatiënten in het verhaal ‘Hart en nieren’ in NRC Handelsblad (ook via onze digitale editie).