Na operatie onnodig risico voor hartpatiënt

Ruim 70 procent van de Nederlanders die een hartinfarct of een dotterbehandeling hebben gehad, loopt het risico onnodig vroeg te overlijden dan wel ernstige gezondheidsproblemen te krijgen. Dat komt doordat zij niet de benodigde hartrevalidatie krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek onder klanten van Achmea, een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Te weinig cardiologen verwijzen hun patiënten door. En patiënten hebben weinig animo voor revalidatie als zij er ver voor moeten reizen. Zo’n 100.000 mensen hebben een zogeheten indicatie voor hartrevalidatie.

Bij hartrevalidatie werken onder anderen cardiologen, fysiotherapeuten en diëtisten samen aan het herstel na een hartinfarct. Internationaal onderzoek wijst uit dat de sterftekans door goede hartrevalidatie met bijna 30 procent daalt.

Uit een recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de kwaliteit van hartrevalidatie zeer wisselend is en dat te weinig patiënten die krijgen. De inspectie zegt dat de zorg in april op orde moet zijn. Anders treedt zij op. De inspectie kan een afdeling sluiten of een boete opleggen.

Hart en nieren: pagina 23

    • Antoinette Reerink