Drank- en seksrel in Wassenaarse raad

Seksuele intimidatie of smaad? Dat is de inzet van een rel in de Wassenaarse politiek. VVD-wethouder Henk de Greef zou zich volgens oppositiepartijen WWW en DLW schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie van raadslid Mary-Jo van de Velde. B en W doet aangifte tegen de oppositie, Van de Velde overweegt dat tegen De Greef.

Wat is er gebeurd? Vorige week werd na de raadsvergadering nog een borrel gedronken. Op de kamer van wethouder Dienke Dekker (CDA) ging het verder, tot vijf uur ’s ochtends. Gewoonlijk is de oppositie niet welkom bij deze borrels, maar Dekker wilde de gespannen verhoudingen in de raad verbeteren. Vorig jaar stapte Ben Paulides uit de VVD-fractie en ging verder als eenmansfractie DLW. Mary-Jo van de Velde verruilde D66 voor WWW (nu zes zetels). Paulides over de nazit: „Het moest gezellig worden.”

Onder invloed van drank loopt het uit de hand. Volgens WWW en DLW zei De Greef een – gevoelige – ambtelijke fusie met Voorschoten te gaan doordrukken: „Wij doen wat wij willen zoals wij alles in de coalitie beslissen.” Ook zou hij „diverse malen” hebben meegedeeld Van de Velde een lesje te leren „met de gordijnen dicht en de kleren uit”, onder opgave van „een bepaalde lengte waarmee hij de handelingen wilde verrichten”.

De oppositie valt niet alleen over seksuele intimidatie. Paulides: „Het gaat ook om de beledigingen en hoe er gezopen wordt. De totaal verziekte bestuurscultuur in Wassenaar is het onderliggende probleem.” Van de Velde: „Vijandelijkheid voert de boventoon.”

De Greef heeft tegenover lokale media verklaard zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Burgemeester Jan Hoekema (D66) heeft de raadsleden verzocht hun „lasterlijke” beschuldigingen in te trekken of bewijs aan te dragen.