Correcties en aanvullingen

Drukinktindustrie

In het artikel De realiteit voor miljoenen met een pensioen: een lagere uitkering dreigt (20 februari, Voorpagina) staat dat drukkers moeten vrezen voor een lager pensioen in 2013. Dit is niet juist. Het Pensioenfonds Grafische Bedrijven, waaronder de drukkers vallen, zal niet korten in 2013. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie wel.

Sacha Polak

In het artikel Broers Taviani bekroond met Gouden Beer op de Berlinale (20 februari, pagina 17) wordt melding gemaakt van de film Hemel van Sacha Cohen. Dit moet zijn: van Sacha Polak.