Brieven

Rijksvoorlichtingsdienst gaat niet over prins Friso

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) doet, onder verantwoordelijkheid van de minister-president, de voorlichting over leden van het koninklijk huis, en niet over de koninklijke familie. Niettemin reageert de RVD op zijn website inhoudelijk op de toestand van prins Friso. Hiermee handelt de dienst in strijd met zijn wettelijke taak.

Het bericht van de RVD over de mededeling van minister-president Rutte aan de koningin valt uiteraard wel onder de wettelijke taak van de RVD. Dit is verwarrend, inconsequent en strijdig met de taak van de RVD. Ook kroonprins Willem-Alexander draagt bij aan de verwarring, door tegen journalisten te zeggen dat zij zich moeten wenden tot de RVD voor informatie over zijn broer. Dit is immers feitelijk onjuist.

Prinses Mabel had onmiddellijk een privévoorlichter namens haar gezin moeten aanwijzen, om de scheiding tussen het Koninklijk Huis en de koninklijke familie consequent aan te houden. Als ze dit niet had gedaan, had koningin Beatrix haar erop moeten wijzen.

Heb ik geen begrip voor de emoties van de koningin en de prinses? Natuurlijk wel, maar ik vind dat een professionele koning(in) ook in dit soort omstandigheden professioneel moet handelen.

Mr Otto P. Takes

Haarlem

Cijfers Polen niet neutraal

In een artikel over Nederlanders en Polen (NRC Handelsblad, 15 februari) worden Polen in Nederland vergeleken met de hele Nederlandse bevolking. De auteurs melden niet dat de beroepsbevolking, 18 tot 65, bij Polen is oververtegenwoordigd. Nederlandse baby’s en hoogbejaarden begaan geen misdaden, werken niet of nauwelijks, drinken heel veel minder en rijden meestal geen auto. Het is dus logisch dat de Polen hoger scoren. De cijfermatige constateringen zijn veel minder neutraal dan ze op het eerste gezicht lijken.

Steef Meyknecht

Amsterdam