Windesheim: kwart diploma’s journalistiek na 2009 onterecht

Zeker een kwart van de studenten die na 2009 afstudeerden bij de opleiding journalistiek aan de hogeschool Windesheim in Zwolle kreeg zijn of haar diploma onterecht. Zij voldeden niet aan alle afstudeereisen.

Dat meldt Windesheim op haar website. De hogeschool liet twee onafhankelijke commissies onderzoek doen naar de kwaliteit van de journalistieke hbo-opleiding. De commissies beoordeelden 192 stageverslagen opnieuw. Hiervan waren er zeventien meteen onvoldoende (9 procent). Daarnaast werden 325 onderzoeksverslagen aan ‘een second opinion onderworpen’, waarvan er 74 onvoldoende waren (23 procent).

De Windesheim-opleiding journalistiek besloot alle eindwerkstukken van de afgelopen twee jaar opnieuw tegen het licht te houden nadat uit een beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) was gebleken dat meerdere studenten van de opleiding ten onrechte een diploma hebben gekregen. Studenten van wie het diploma niet hbo-waardig is, krijgen een zogenoemd hersteltraject aangeboden.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) laat in een reactie aan persbureau Novum weten geschrokken te zijn van het aantal diploma’s dat niet afgegeven had mogen worden. Het ISO verwacht dat Windesheim “alle zeilen bijzet” om de getroffen studenten waar nodig een hersteltraject aan te bieden. “Naast deze maatregelen voor de oud-studenten is het ook zaak dat de opleiding binnen afzienbare tijd op hbo-waardig niveau gebracht wordt. Zowel voor de huidige als de toekomstige studenten”, aldus het ISO.