Terugvordering bonussen mag niet te ver gaan

Eric Daniels loopt het risico het gezicht van de Britse bonusterugvorderingen te worden. De voormalige topman van Lloyds Banking Group en een aantal van zijn vroegere collega’s kunnen een aanzienlijk deel van hun bonussen over 2010 kwijtraken, in verband met een schandaal rond de onterechte verkoop van hypotheekverzekeringen. Dat werpt een paar lastige vragen op.

Het terugvorderingsbeleid – zoals dat na de financiële crisis van 2008 werd geïntroduceerd door de Britse toezichthouder op het bankwezen FSA (Financial Services Authority) – is gestoeld op redelijke gronden. Als een topman een bonus ontvangt voor een strategische beslissing, die naderhand verlieslijdend blijkt te zijn, moet de bank die bonus kunnen terugvorderen. Als de ontvanger de bonus al heeft gekregen, is er sprake van een clawback. Als het om een uitgestelde bonusuitkering gaat, die – zoals bij Daniels – wordt geschrapt, is er sprake van een malus.

Het straffen van iemand die bij Lloyds heeft gewerkt voor zijn rol in het schandaal rond de hypotheekverzekeringen heeft de schijn van gerechtigheid. Het onterecht verkopen van financiële producten die de klanten niet echt nodig hadden, heeft ertoe geleid dat de bank in het eerste kwartaal van 2011 een voorziening heeft moeten treffen van 3,2 miljard pond – kort nadat Daniels een bonus van 1,45 miljoen pond over 2010 had geïncasseerd.

De vraag is tot hoe ver terug het onderzoek zou moeten reiken. Vorig jaar mei liet Lloyds weten te zullen kijken naar de verkopen van hypotheekverzekeringen sinds juli 2007. De voor de prestaties in de jaren 2007 tot 2009 toegekende bonussen zijn niet aan het terugvorderingsbeleid onderhevig. Technisch gezien is dit ook niet wat er nu bij Lloyds gebeurt – het is de bonus over 2010 van Daniels die wordt teruggedraaid. Niettemin is de indruk ontstaan van een bestraffing achteraf, nadat de criteria met terugwerkende kracht zijn gewijzigd.

Uiteraard is het niet zo lastig om in te zien waarom de beloningscommissie van Lloyds graag zoveel mogelijk van de bonus voor 2010 wil zien terug te vorderen. Zelfs afgezien van het schandaal rond de hypotheekverzekeringen bloeden de aandeelhouders nog steeds voor de desastreuze fusie met HBOS die Daniels in 2008 is overeengekomen.

Toch zou het beter zijn de straf aan de juiste misdraging te koppelen. Om ervoor te zorgen dat toekomstige terugvorderingen soepel verlopen, moet Lloyds volledig inzichtelijk maken waarvoor Daniels precies wordt gestraft en aantonen dat de nieuwe regels evenredig worden toegepast – ongeacht de verleiding om verder te gaan.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld

    • George Hay