Rutte dringt bij Brussel aan op hervormingen

Hervormingen zijn noodzakelijk om de economische groei in Europa te stimuleren. Dit schrijven twaalf Europese regeringsleiders in een brief die gisteren naar Brussel is verstuurd. De brief is als aanzet voor de Europese Top op 1 en 2 maart opgesteld op initiatief van premier Mark Rutte (VVD) en zijn Britse collega David Cameron.

De brief – die ook is ondertekend door de premiers van Italië, Estland, Letland, Finland, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Spanje, Zweden en Polen – schetst een plan om de economische groei in Europa te moderniseren, bijvoorbeeld door het versterken van de interne markt door een versoepeling van regelgeving. „Met krachtige en doeltreffende maatregelen en een sterke politieke wil kunnen we Europa’s dynamiek herstellen en Europese economieën weer op weg helpen naar economisch herstel”, aldus de brief.

Ook moet de Europese Unie zich houden aan de doelstelling uiterlijk in 2014 een efficiënte interne energiemarkt te hebben. Verder dringen de regeringsleiders aan op een vereenvoudiging van grensoverschrijdende online-betalingen. Ook moeten de handelsrelaties met verschillende delen van de wereld (VS, Azië, LatijnsAmerika) worden geïntensiveerd.

Volgens de regeringsleiders vindt de Europese Top „op een gevaarlijk moment” plaats. In Europa stagneert de groei, neemt de werkloosheid toe en worden burgers en bedrijven met de moeilijkste omstandigheden in jaren geconfronteerd. „Terwijl veel grote concurrerende economieën groeien (...) wordt het pad naar herstel in Europa veel moeilijker te beklimmen”, zo begint de brief.

De brief roept verder op de financiële sector te verstevigen. De sector moet banen creëren en burgers en bedrijven „vitale steun” bieden. „Banken en niet de belastingbetalers moeten de kosten van hun risico’s dragen.”