Gezocht: romanpersonage met zacht donker haar

Compositiefoto’s maak je op basis van een beperkt aantal gegevens, met als doel om iemand te identificeren. Vaak is dat een verdachte, maar nu blijkt dat je het ook met romanpersonages kunt doen. Het ‘beperkte aantal gegevens’ is in dat geval de tekst van de roman. En het resultaat wordt sinds begin deze maand gedeeld

Compositiefoto’s maak je op basis van een beperkt aantal gegevens, met als doel om iemand te identificeren. Vaak is dat een verdachte, maar nu blijkt dat je het ook met romanpersonages kunt doen.

Het ‘beperkte aantal gegevens’ is in dat geval de tekst van de roman. En het resultaat wordt sinds begin deze maand gedeeld op een speciale Tumblr: The Composites. Het leuke van de site is dat de compositiefoto’s voorzien zijn van de passages uit de roman waarop de afbeelding gebaseerd is.

Zien jullie bijvoorbeeld wie dit is?

De passages die het uiterlijk van dit personage beschrijven luidt als volgt:

Gloomy good looks… Clean-cut jaw, muscular hand, deep sonorous voice… broad shoulder… I was, and still am, despite mes malheurs, an exceptionally handsome male; slow-moving, tall, with soft dark hair and a gloomy but all the more seductive cast of demeanor. Exceptional virility often reflects in the subject’s displayable features a sullen and congested something that pertains to what he has to conceal. And this was my case… But instead I am lanky, big-boned, wooly-chested Humbert Humbert, with thick black eyebrows… A cesspoolful of rotting monsters behind his slow boyish smile… aging ape eyes… Humbert’s face might twitch with neuralgia.

En dus ja: het gaat om Humbert Humbert uit Nabokovs Lolita. De compositiefoto lijkt voor geen meter op Jeremy Irons, die Humbert Humbert speelde in de boekverfilming uit 1997. Kennelijk was de keuze voor Irons niet gebaseerd op de tekst.
http://youtu.be/L0hb9oj7b38

Naast Humbert Humbert kun je inmiddels Emma Bovary (Gustave Flaubert, Madame Bovary) en nog een tiental andere personages terugvinden. Je kunt ook suggesties doen. Als we nou allemaal eens om Dorbeck vragen (uit Willem Frederik Hermans’ De Donkere Kamer van Damokles)?

    • Ward Wijndelts