Espresso met Job Cohen

Job Cohen is afgetreden als politiek leider van de Partij van de Arbeid. ‘Riooljounalistiek,’ noemt Cohen als oorzaak voor zijn vertrek. ‘Schending van privacy, sensatiezucht.’ Hij neemt een slokje espresso. ‘Kranten hadden zich de vraag moeten stellen: publiceren we informatie die we hebben over de toestand van Job Cohen of doen we dat niet?’

Foto NRC / Merlin Daleman

Media

Job Cohen is afgetreden als politiek leider van de Partij van de Arbeid. ‘Riooljounalistiek,’ noemt Cohen als oorzaak voor zijn vertrek. ‘Schending van privacy, sensatiezucht.’ Hij neemt een slokje espresso. ‘Kranten hadden zich de vraag moeten stellen: publiceren we informatie die we hebben over de toestand van Job Cohen of doen we dat niet?’ Hadden de media zich terughoudender moeten opstellen? ‘Ja,’ antwoordt de voormalig leider van de PvdA. ‘Te vaak botsten het recht op privacy van de politicus met het recht op informatie. Cohen neemt nog een slokje espresso. ‘Ik begrijp ook wel dat het de taak van de media is om de mensen zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk te informeren. Maar als ik het woord bedrijfspoedel overal zie staan, dan is er nog weinig sprake van nuance.’

Tijdens de persconferentie zei Job Cohen dat hij er onvoldoende in is geslaagd de weg naar een fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen. ‘Dat is de schuld van programma’s als De Wereld Draait Door,’ zegt Cohen. ‘En nu heb ik echt geen baan meer.’ Zijn mensen over de schreef gegaan? ‘Waar ligt de grens?’ zegt de voormalig politiek leider van de PvdA. ‘Bij informatie over een CT-scan of een uitgelekte mail?’ Cohen drinkt zijn espresso op. ‘Voordeel is wel dat ik nu rustig op wintersportvakantie kan.’

    • Ernest van der Kwast