De Kerk verdient Wim Eijk

De Kerk verdient Wim Eijk

Als de nieuwe kardinaal Wim Eijk zijn gelovigen aanbeveelt om op de weg van de waarheid te blijven (NRC Handelsblad, 17 februari), zou hij ook zo eerlijk moeten zijn om toe te geven dat hij net zo min als welke gelovige ook kan weten welke weg zijn God wel en niet zegent. Eijks claim, dat wie „compromissen sluit in het evangelie” een weg gaat die God niet zegent, is ongerijmd, om nog maar te zwijgen over de „bijbelse gronden” waarop hij abortus meent te kunnen afwijzen. De Bijbel kent deze gronden niet.

Moeten we alles wat er wel in staat anno 2012 nog als leidraad willen nemen? Het is treurig dat zo’n figuur de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland moet leiden. Deze Kerk verdient niet beter.

Boudewijn Chorus

Den Bosch

    • Boudewijn Chorus den Bosch