Correcties en aanvullingen

Slaapdeprivatie

In het artikel Zit er ’n ander in je huid? Ga langer slapen (17 februari, pagina 19) staat: ‘Mensen die iets heel naars hebben meegemaakt, slapen vaak slecht. Als dat maar lang genoeg duurt, kan DIS [dissociatieve identiteitsstoornis] het gevolg zijn. Renée Beer vindt die laatste redenering plausibel.’ Dit is niet juist. Beer vindt het plausibel dat dissociatieve verschijnselen die iedereen weleens kan meemaken, zoals depersonalisatie, kunnen optreden of toenemen ten gevolge van slaapdeprivatie. Maar niet een dissociatieve stoornis als DIS.