Presentatrice wijkt voor gekostumeerde paljas

De woordspeling viel dit weekeinde herhaaldelijk waar te nemen in de sociale media: er was veel nieuws dat ondersneeuwde.

Het is zeker waar dat het bezoek aan Nederland door de Brits-Palestijnse shariageleerde sjeik Haitham al-Haddad onder normale omstandigheden veel meer publiciteit zou hebben gekregen.

Vooral zijn optreden vrijdagmiddag in de talkshow voor Nederlandstalige moslims De halve maan (NTR) was zonder lawineperikelen ongetwijfeld voortdurend in andere programma’s herhaald.

Er gebeurde namelijk iets heel opmerkelijks. Net als in het eerste seizoen wordt De halve maan gepresenteerd door de Nederlands-Pakistaanse Naeeda Aurangzeb, Het is maar goed dat ze dit seizoen gezelschap heeft gekregen van televisieveteraan Aad van den Heuvel, want Aurangzeb moest van tafel verdwijnen, omdat de sjeik weigerde te spreken met een vrouw zonder niqaab. Ze deed het, onder protest, maar ze ruimde het veld. Wel bleef ze vanaf de eerste rij de gast onder vuur nemen, tot diens grote ergernis. Hij pareerde haar korzelig met de mededeling uitsluitend in te kunnen gaan op „academische vragen”.

Eerder had het Rotterdams gemeenteraadslid Fouad el Haji (PvdA) namens „de zeer ruime meerderheid van liberale moslims in Nederland” zijn ergernis geuit: „Elke keer komt er weer zo’n woekeraar voorbij, die de microfoon grijpt en alles aan diggelen praat.” Of in de woorden van Aurangzeb: „U gijzelt mijn godsdienst!”

Overigens verliep het debat om een aantal redenen volstrekt chaotisch. In de eerste plaats wilde of kon Van den Heuvel als gespreksleider niet ingrijpen, toen El Haji en Al-Haddad elkaar voortdurend verweten de ander niet uit te laten praten. Van den Heuvel zette alleen een blik op van waar-ben-ik-nu-toch-in-terechtgekomen en intervenieerde slechts op gegeven moment met de opmerking: „Weet u wat het is? Ik vind twijfel een mensenrecht.”

Dat begreep de sjeik niet, en dat lag niet aan de vertaling, zoals het even leek. Beide noties, ‘twijfel’ en ‘mensenrecht’ waren namelijk totaal vreemd aan zijn betoog, dat tienerzwangerschappen en drugsgebruik aanvoerde als argumenten om niet met een ongesluierde vrouw aan tafel te verkeren.

Op het eerste gezicht valt er wat te zeggen voor de opvatting van El Haji dat de Nederlandse media liberale moslims negeren en liever gekostumeerde paljassen aan het woord laten, omdat die spannende televisie opleveren en vooroordelen bevestigen.

Maar de sjeik was in dit geval wel degelijk uitgenodigd door een islamitische studentenvereniging en op nadrukkelijk verzoek van enkele liberale Nederlanders toch in staat gesteld om zijn mening te uiten. Die luidt dat je zonder rente geen financiële crisis zou hebben.

    • Hans Beerekamp