Nieuwe, transparantere structuur Buma na kritiek

Buma/Stemra wil alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra reorganiseert. Het bestuur gaat van 24 leden naar twaalf, en zal worden samengesteld uit acht auteurs, vier uitgevers en een onafhankelijk voorzitter. Ook de nieuwe ledenraad telt twaalf leden. De zittingstermijn van het bestuur is niet meer onbeperkt: leden mogen twee keer voor een periode van vier jaar zitting nemen. Audits en visitaties moeten voor extra controle zorgen. Het huidige bestuur heeft zijn zetels ter beschikking gesteld.

Uitgevers en auteurs kunnen hun kandidaten voordragen. Individuele leden mogen zichzelf met tien handtekeningen „naar voren schuiven”. Op 16 mei zal de benoemingscommissie de kandidaten presenteren.

Buma/Stemra wil dat het nieuwe bestuur transparant en controleerbaar wordt, en in de toekomst alle schijn van belangenverstrengeling moet voorkomt. De organisatie hoopt zo het vertrouwen terug te winnen. Vorig jaar kwam Buma/Stemra onder vuur te liggen, onder meer doordat de muziekuitgevers de macht naar zich toe zouden trekken ten koste van de componisten. Later stapte een bestuurslid op, omdat hij een componist had voorgesteld voor hem te bemiddelen bij een auteursrechtenkwestie in ruil voor eenderde van de opbrengst.

Er worden vraagtekens geplaatst bij de beloofde transparantie. De gedragscode stelt onder meer dat bestuursleden hun kritiek niet meer naar buiten mogen uitspreken. NRC