EU-premiers: minder regels voor stimulering economische groei

Er zijn hervormingen nodig om de economische groei in Europa te stimuleren. Een van die mogelijke hervormingen zou het versoepelen van de Europese regelgeving moeten zijn.

Dit schrijven de premiers van Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Estland, Letland, Finland, Ierland, Tsjechie, Slowakije, Spanje, Zweden en Polen, in een brief die vandaag naar Brussel is verstuurd. Dat meldt Dow Jones. Vandaag en morgen zijn de ministers van financien van de eurozone bij elkaar in Brussel. Op 1 en 2 maart is er een nieuwe eurotop waar de regeringsleiders van alle EU-lidstaten bijeenkomen.

De brief van de EU-leiders schetst een plan om de economische groei in Europa te moderniseren, bijvoorbeeld door het versterken van de interne markt door een versoepeling van de Europese regelgeving. “Met krachtige en doeltreffende maatregelen en een sterke politieke wil kunnen we Europa’s dynamiek herstellen en Europese economieen weer op weg helpen naar economisch herstel”, aldus de brief.

Ook moet de Europese Unie zich houden aan de doelstelling uiterlijk in 2014 een efficiente interne energiemarkt te hebben met gepaste regelgeving die ervoor zorgt dat durfkapitaalfondsen kunnen functioneren op een pan-Europese basis. Verder dringen de regeringsleiders aan op een vereenvoudiging van internet-licenties en grensoverschrijdende online betalingen.