Brieven

De Europese Unie is geen doel, maar een middel

Goed om te lezen dat Eurocommissaris Viviane Reding onderkent dat de Europese Unie de harten van de burgers nog niet heeft veroverd (Opinie, 13 februari). Haar oproep om te leren van fouten uit het verleden deed bij mij even de hoop rijzen.

Helaas vervalt haar vijfpuntenplan in dezelfde fouten waarvan we zouden moeten leren. Reding roept op tot een open debat, maar presenteert ook alvast de uitkomst: een politieke unie, meer federalisme en de Europese Commissie en het Europarlement als regering van Europa. De harten had de Europese Commissie al niet veroverd, maar nu dreigt ze ook haar hoofd te verliezen.

De meerwaarde van de EU ligt vooral in de vrije interne markt. De economie is de motor van de Unie. Juist nu het op dat gebied tegenzit, moet de Unie zich richten op waar ze goed in is: landen aanspreken die hun afspraken niet nakomen en de markt belemmeren, voorstellen die al klaar liggen versneld afronden en de digitale markt openen.

Zelfs als de EU door deze maatregelen haar economische meerwaarde bewijst, blijft haar democratisch gebrek knagen. De afstand tussen de mensen en de beslissingen die in Brussel worden gemaakt, is te groot. De oplossing van Reding maakt die nog groter. Ingewikkelde abstracte structuren optuigen en dan op het laatst ineens per referendum mensen te dwingen to take it or leave it.

De EU kent geen vaststaand einddoel waarvoor „de harten van de burgers” veroverd moeten worden. Het is een middel om onze samenleving vorm te geven waarbij de democratie van lidstaten de hoofdzaak is.

Klaas Dijkhoff

Woordvoerder Europese Zaken voor de VVD in de Tweede Kamer

Portugees weg uit Utrecht is een zeer ongelukkige zet

Ik en andere collega’s in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten zijn extreem gealarmeerd door voorstellen om te stoppen met het doceren van Portugees aan de Universiteit Utrecht. Niet alleen zou dit een eind betekenen aan bijna al het doceren van Portugees op universitair niveau in Nederland, maar het zou ook een vakgroep straffen die wereldwijd hoog in aanzien staat en zeer succesvol is in doceren, in het binnenhalen van onderzoeksgeld en in zijn hoogst originele onderzoek.

Collega’s in het veld van Portugese studies wereldwijd zijn geschokt dat deze zet zelfs maar wordt overwogen. We zijn ons bewust van de financiële beperkingen in de publieke sector in alle landen, maar dit lijkt ons een zeer ongelukkig voorstel.

Dr. David Frier

Voorzitter van de Association of British and Irish Lusitanists

Genoeg drinken bij judo

Het is knap dat judoka Birgit Ente een zilveren medaille heeft behaald bij wereldbekerwedstrijden, vooral omdat ze dit heeft bereikt met een heel streng leef-, eet- en drinkpatroon (NRC Handelsblad, 13 februari). Het is tragisch dat de technisch directeur van de Judo Bond Nederland zegt dat Ente een topsportmentaliteit krijgt als ze „een wijntje en een zakkie chips” laat staan.

Hoe lang kan een judoka verantwoord trainen met een te lage vochtinname en deelnemen aan wedstrijden voor judoka’s onder 48 kilo, die eigenlijk niet passen bij haar standaardgewicht van 53 kilo? Iedere topsporter weet dat te weinig vocht de prestaties ongunstig beïnvloedt.

Toos Werner-Boelens

Ex-sportdiëtist NOC*NSF, Hengelo