Aldus

Bij het huisartsenfonds gaat een relatief groot deel van de premies naar de buffer en niet naar harde rechten van deelnemers. Zo’n fonds komt niet snel in de problemen.Theo Kocken, hoogleraar

Ook geluk speelt een belangrijke rol. Met wijsheid achteraf is het makkelijk praten. Als er nu hoge inflatie was geweest, hadden deze fondsen het vaak juist slecht gedaan.Lars Bovenberg, hoogleraar

Het afdekken van het renterisico heeft goed uitgepakt, maar dat is achteraf. Als de rente heel erg was gestegen, hadden andere fondsen een hogere dekkingsgraad gehad.Paul Duijsens,adviesbureau Mercer