103 pensioenfondsen korten, ruim 7 miljoen gedupeerden

Per april 2013 gaan 103 van de ongeveer 450 pensioenfondsen korten op de pensioenen. Dat heeft De Nederlandsche Bank maandag bekendgemaakt. Hierdoor worden 7,5 miljoen actieve deelnemers en gepensioneerden geraakt. Dit meldt persbureau Novum vanochtend.

Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, voorspelde begin vorige maand dat van de ongeveer 450 pensioenfondsen dit jaar 125 zullen aankondigen dat ze de pensioenen moeten verlagen. Zolang de dekkingsgraad (de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen) onder de wettelijke ondergrens van 105 procent is, hebben de fondsen te weinig geld om pensioenen nu en later te betalen. Dat betekent dat voor elke euro aan toekomstige uitkeringen, 1,05 euro in kas moet zitten.

“De meeste pensioenfondsen hebben last van de extreem lage rentestand. Daardoor zijn de verplichtingen (alle toekomstige pensioenen) van pensioenfondsen enorm gestegen. Ook hebben de fondsen last van de snel stijgende levensverwachting. Van àlle fondsen, ook die met een relatief hoge dekkingsgraad, is de dekkingsgraad gekelderd.” - Economieredactie, NRC.

Hogere premies, lagere uitkeringen

Bij een dekkingsgraad van 100 procent is er net genoeg geld om te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Een lagere dekkingsgraad brengt pensioenfondsen in een situatie dat er te weinig geld is om (in de toekomst) alle verplichtingen na te komen. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van onder de 105 procentzijn verplicht om een herstelplan te schrijven dat door de Nederlandsche Bank wordt gecontroleerd.

Om tot een dekkingsgraad van 105 procent te komen, hebben pensioenfondsen al eerder een herstelpad moeten indienen. 117 pensioenfondsen hebben begin deze maand aan DNB aangegeven te ver verwijderd te zijn van dit herstelpad. Hierdoor moeten deze fondsen aanvullende maatregelen nemen zoals hogere premies, bijstorten of lagere uitkeringen.

“Waarom doen deze fondsen het beter dan andere? Het antwoord is tweeledig. Eén: de deelnemers of de sponsor (het bedrijf) van deze fondsen legden relatief veel geld in. Twee: de fondsen dekten het risico op een rentedaling of een daling van de aandelenkoersen af. De fondsen waren risico-avers, zoals dat heet. Ze betaalden veel geld om zich te beschermen tegen slechte tijden.” - Economieredactie, NRC.

Namen kortende fondsen later vandaag bekend

Van de 103 fondsen die gaan korten hebben er 34 aangegeven meer te moeten korten dan 7 procent. Vijftien hiervan willen gebruik maken van de mogelijkheid om het korten te maximeren op zeven procent. Die mogelijkheid heeft DNB geboden om de schok voor pensioendeelnemers te verkleinen.