Zorgen om banken in Frankrijk

Vorig jaar was geen leuk jaar voor de twee grootste banken van Frankrijk. Na een betrekkelijk vriendelijk eerste halfjaar heeft de crisis in de eurozone BNP Paribas en Société Générale (SocGen) toch nog flink getroffen: hun aandelenkoersen sloten het jaar af met een verlies van respectievelijk 38 en 58 procent, terwijl de verzekeringskosten van hun obligaties verdrievoudigden. Op de koop toe dwong de European Banking Authority (EBA) hen ook nog eens extra kapitaal binnen te halen.

De gevolgen blijken uit de jaarcijfers. Beide banken zagen hun omzet met ongeveer 3 procent teruglopen, nadat ze waren gaan wieden in hun schulden. De rendementen doken onder de kapitaalkosten. Van de twee is BNP er het best in geslaagd zijn winst te beschermen. De netto-inkomsten kwamen daar 23 procent lager uit, tegen 39 procent bij SocGen. En BNP keert nog steeds dividend uit, in tegenstelling tot haar kleinere concurrent. Maar beide banken voelen de pijn van de slinkende omzetten bij hun zakenbank-divisies, van de belangenverkopen en van de voorzieningen die ze hebben moeten treffen inzake Griekse staatsobligaties, waarop ze een verlies van 75 procent moeten nemen.

Maar als er verder niets aan de hand zou zijn, zouden BNP en SocGen deze klappen makkelijk kunnen opvangen. Beide banken voldoen nu al aan de kapitaaleisen van de EBA. De combinatie van de driejarige liquiditeitsinjecties van de ECB en de versoepeling van de onderpandvoorwaarden heeft de angst weggenomen dat een Franse bank failliet zou kunnen gaan.

Toch kon dit jaar voor de Franse banken wel eens net zo onstuimig worden als vorig jaar – zij het om andere redenen. Het Franse bbp zal slechts 0,5 procent groeien, aldus de voorspellingen van de regering. De dreiging van een wanordelijk Grieks staatsbankroet doet het vertrouwen ook geen goed.

Maar de echte zorgen gelden Frankrijk zelf. De verkiezing van de gedoodverfde socialistische presidentskandidaat Hollande in mei kan een reden tot bezorgdheid zijn. Hij voert campagne tegen de ‘gezichtloze financiële sector’ die hij wil ‘onderwerpen’, en bepleit een scheiding tussen de retail- en de zakenbankactiviteiten van banken. De zittende president Sarkozy is begonnen eenzijdig een belasting op financiële transacties in te voeren. BNP en SocGen zullen dus misschien nog wat langer moeten blijven doorgaan met saneren.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld

    • George Hay