Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Verplicht les over homoseksualiteit

Alle scholen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn in het nieuwe schooljaar (2012-2013) verplicht om voorlichting te geven over homoseksualiteit. Het kabinet besloot vrijdag om het wetsvoorstel daarover van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) voor advies naar de Raad van State te sturen. Naar verwachting gaat de maatregel in op 1 augustus.

Een meerderheid in de Tweede Kamer drong er vorig jaar bij Van Bijsterveldt op aan om voorlichting over ‘seksuele diversiteit’ vast te leggen in de zogeheten kerndoelen van het onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen hoe de lessen worden ingevuld en mogen daarbij hun eigen accenten leggen. Aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit is nodig omdat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onvoldoende veiligheid, tolerantie en respect ervaren, meent Van Bijsterveldt.

Voorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad, koepel van 540 christelijke schoolbesturen (2.200 scholen, 800.000 leerlingen), zegt teleurgesteld te zijn. „Het is goed dat dit thema in klassen wordt besproken, maar de overheid moet zich zo min mogelijk bemoeien met de inhoud van het onderwijs.” Kuiper spreekt van een „onnodige maatregel, omdat op veel middelbare scholen – ook de onze – aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit.”

Volgens Kuiper maakt de politiek zich „in hoge mate schuldig aan symboolpolitiek”. Hij vreest een precedentwerking. „De overheid bemoeit zich steeds meer met de inhoud, waardoor de onderwijsvrijheid in het gedrang komt. Wat is de volgende zet? Moeten we verplicht aandacht gaan besteden aan thema’s als gezonde voeding?” Hij sluit niet uit dat de Besturenraad bij de rechter bezwaar aantekent tegen het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer drong al geruime tijd bij Van Bijsterveldt aan op verplichte voorlichting over homoseksualiteit in het primair en het voortgezet onderwijs. Aanvankelijk weigerde de minister, vooral om tegemoet te komen aan bezwaren van de SGP. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer de steun van de staatsrechtelijk gereformeerden nodig voor een meerderheid. Pas toen VVD-Kamerlid Ton Elias eind vorig jaar dreigde met een nieuwe motie, ging Van Bijsterveldt alsnog overstag.

Homobelangenorganisatie COC spreekt van een overwinning voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren. „Terwijl bijna alle homojongeren meer voorlichting over homoseksualiteit willen, krijgt tweederde van de middelbare scholieren die nooit. Eindelijk verandert dat.”