Nullijn is wel/geen* oplossing *streep het foute antwoord door

Werkgevers pleiten voor de nullijn maar is dat wel een goede remedie tegen de crisis? Debat tussen economen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. „Loonmatiging is niet goed voor de overheidsfinanciën.”

Pagina 4-5