Opinie

Meldpuntjes op de i

Youp

Dat Polenmeldpunt van de PVV is op zich toch verschrikkelijk geestig. Was zo graag bij de vergadering geweest waar ze dat bespraken. Hopelijk in een bar met Hero als barkeeper. Niet officieel, maar hij is daar gaan staan omdat de officiële tapper hem niet meer wilde schenken. Oude gewoonte. De barkeeper weet hoe het met zijn collega een tijdje terug is afgelopen en had geen zin in klappen. Hero voert het hoogste woord. Nobody stops Hero!

Een van de PVV’ers, laten we hem Eric noemen, vertelt over de Poolse buurman van een kennis van een kennis. Het gaat over een beest van een man, ooit veroordeeld voor ontucht! Een kerel die buurtgenoten uitscheldt, ze dreigt met zoutzuur te overgieten of door hun brievenbus te pissen. Daarbij heeft hij de auto van zijn voormalige zwager in elkaar gebeukt. Oh ja, hij had ook nog het gehoorapparaat van zijn buurman vernield. Oprotten met dat gajes is zijn heldere conclusie.

Partijgenoot Marcial vertelt een horenzeggenverhaal over een Pool die een caféruzie afrondde met een welgemikte kopstoot. Keihard op iemands bakkes. Waarop Dion, lid van het eerste uur, vertelt over het relaas van een Poolse vrouw die zwanger en wel door haar man in elkaar werd gebeukt. Ze had zulke klappen voor haar kanis gehad dat ze drie weken met een hoofddoek heeft moeten lopen. En hij had ook zijn schoonvader en zijn minnares bedreigd. Door allerlei fouten van het OM waren die zaken totaal onterecht geseponeerd. Daar moesten ze trouwens ook eens iets aan doen. Dat OM was ook een meldpunt waard. Nog erger dan de NS en ProRail samen. En we moesten opkomen voor de dieren. Die werden ook te pas en te onpas geslagen. Ook zwangere dieren. Daar moest ook een meldpunt voor komen.

Hero vertelt het verhaal over een Pool die met drank op in zijn auto zat en die bij een controle zijn lichten doofde en op de vlucht sloeg. Later is die Pool thuis aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij bracht een aantal uren op het bureau door. De Pool trof uiteindelijk een schikking met de officier van justitie. Hij betaalde hiervoor 200 euro en hoefde dus niet voor de rechter te verschijnen. Ook kreeg hij geen strafblad. Volgens Hero kende de Pool mensen bij de politie. Tegen diezelfde Pool was volgens Hero ook ooit door een aannemer aangifte gedaan. Die had klappen van hem gehad. Na een ruzie.

Daarop zwaaide de deur open en kwam Cor binnen. Cor was een oude maat, die een tijdje geleden uit de partij geflikkerd was. Hij schoof aan en deed meteen mee in het gesprek. Over Polen wist hij ook nog wel het een en ander! Of de kroeg het verhaal kende van de Pool die hem had uitgescholden voor een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Limburgs varken? Ja, de kroeg kende dat verhaal. Maar dat was toch al oud? Ja, maar in eerste instantie werd die Pool niet aangepakt. Het incident werd weggemoffeld onder het muffe tapijt in een achterkamertje. Pas toen de pers er lucht van kreeg werd de Pool alsnog ontslagen.

Zo doen ze dat die Polen.

En daar was Petra. Of het café het verhaal kende van de Poolse met het dubbele paspoort die dat zogenaamd vergeten was? Waarop Hero grapte dat hij zijn paspoort ook wel eens behoorlijk dubbel zag. Dat vond iedereen een goeie! Nu mengde James zich in het gesprek. Hij vertelde over de Pool die mensen in Hongarije besodemieterde met sms-diensten. En over de Pool Machiel die rommelde in de verslavingszorg. En de Pool Richard die loog dat hij schooldirecteur was geweest. En zo zouden ze nog wel een uurtje door kunnen gaan.

Hierop verhief Hero zijn stem en riep: „Meldpunt! Meldpunt! Meldpunt! Meldpunt!”

En trommelend op de bar deed het hele café mee. Het was lang niet zo gezellig geweest.