Jong, succesvol en.... Pools

Terwijl wethouders in Rotterdam en Den Haag de noodklok luiden over overlast van de forse aantallen Polen, is Amsterdam juist blij met de nieuwkomers. Drie jonge Poolse vrouwen vertellen waarom ze naar Amsterdam kwamen. „De lauwe reactie van Rutte was het ergst. Hij is ook mijn premier!”

Het clichébeeld dat Oost-Europese vrouwen naar Nederland komen om te trouwen met een Hollander of om in de seksindustrie te werken, klopt. Maar het raakt uit de mode. Sinds de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie komen steeds meer Oost-Europese vrouwen hier naartoe om te studeren.

In Amsterdam is het aantal Oost-Europeanen tussen 2004 en 2011 verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente. De meesten wonen en werken zonder problemen in de stad, concludeert de gemeente. Terwijl bij stadsbesturen van andere grote steden als Den Haag en Rotterdam, waar relatief meer Oost-Europeanen wonen, de zorgen om de integratie van deze groep toenemen.

Dat het relatief rustig is in Amsterdam komt door de Oost-Europese vrouwen. Zij vormen de grootste groep Oost-Europeanen en ze zijn vaak jong, tussen de 18 en 29 jaar, en hoogopgeleid. En meestal zijn ze Pools.

Polen vormen een derde van alle Oost-Europeanen in de stad, en zes op de tien Polen zijn vrouw. Deze vrouwen krijgen hier ook vaak kinderen. Onder Polen is het aandeel jonge kinderen groter dan onder de hele Amsterdamse bevolking, blijkt uit de gemeentelijke basisadministratie.

De oververtegenwoordiging van vrouwen onder Oost-Europeanen kunnen de onderzoekers niet verklaren. Het langdurig verblijf van vrouwen kan een rol spelen. Mannen kiezen er vaak voor om een korte periode hier te werken, geld te sparen en keren dan terug naar het land van herkomst. Maar meer onderzoek naar de motivatie en het verblijf van Polen is hiervoor noodzakelijk, zegt onderzoeker Laure Michon van het Bureau Onderzoek en Statistiek.

    • Yasmina Aboutaleb