Honderd bier voor de beiaardier

Typische transfers of bonje in de boardroom, lekkere bonussen of gebroken beloftes? De Nieuwe Firma is er bij – elke zaterdag.

Amsterdam 21-4-2011 Charlene de Carvalho-Heineken Foto NRC H'Blad Maurice Boyer

De meest simpele definitie van winst luidt: alle opbrengsten minus alle kosten. En wat er onder aan de streep overblijft, staat ter beschikking van de aandeelhouders.

Er zijn bedrijven die het graag anders doen. Zo hanteert Heineken zijn eigen winstbegrip. Terwijl de nettowinst over 2011 met 1,2 procent is teruggevallen, wist de bierbrouwer de jaarcijfers woensdag toch feestelijk te karakteriseren: een „solide winstgroei” met 9,2 procent tot bijna 1,6 miljard euro.

Heineken rapporteert al jaren als belangrijkste winstcijfer de ‘nettowinst (beia)’. De tussen haakjes geplaatste toevoeging staat voor before exceptional items and amortisation, de winst vóór uitzonderlijke baten of lasten en vóór afschrijvingen. Dat doen ze omdat de brouwers vinden dat het dividend niet zo grillig moet zijn, maar voorspelbaar voor de aandeelhouders.

Fijn voor die aandeelhouders. De dividenduitkering over 2011 pakt zo alsnog hoger uit en niet lager. Om precies te zijn: 8 eurocent per aandeel extra voordeel.

Dat betekent ook (opnieuw) kassa voor grootaandeelhouder Charlene de Carvalho-Heineken, nazaat van de oprichter. Zij heeft een indirect belang in het bedrijf van ruim 22 procent, goed voor een uitkering van ruim 108 miljoen euro.

Met een getrapte constructie houdt mevrouw De Carvalho nét meer dan dan de helft van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Maar omdat het concern nieuwe aandelen uitgaf, moest zij de afgelopen jaren wel stukken bijkopen om haar macht op peil te houden. Dat vergde sinds juli 2010 een slordige 100 miljoen euro. Beia zet de grootste belegger in Heineken nog net op winst.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen