'Het politieke spel trekt me minder'

Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en heeft daarnaast tientallen nevenfuncties. Het maakt hem tot een van de invloedrijkste mannen van Nederland.

Nederland, Den Haag, 16-2-2012. Foto Maarten Hartman. Alexander Rinnooy Kan van . Voorzitter SER. Sociaal Economische Raad.

Wiskunde

„Mijn wiskundedocent op de middelbare school bood mij via de leerstof doorkijkjes in dat prachtige vak en prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Na een studie wiskunde wilde ik promoveren in de zuivere wiskunde. Ik was al aangenomen, maar de universiteit stelde een vacaturestop in. Toen ben ik aan de slag gegaan in de bedrijfseconometrie. Als ik mijn eerste keuze had gevolgd, was ik nu waarschijnlijk wiskundeleraar geweest.”

Poldermodel

„Ik spreek liever van overlegeconomie. Het poldermodel is de reden dat Nederland in hoog tempo heeft kunnen moderniseren. Het is zeker niet zo dat het systeem zijn langste tijd heeft gehad. Het poldermodel is ontwikkeld om lange termijnperspectieven te scheppen. Niet om branden te blussen. Werkgevers en werknemers zijn nog steeds bereid dit gemeenschappelijke perspectief te ontwikkelen. Mijn taak daarin is om het overleg te bevorderen en te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving daarvoor.”

39 nevenfuncties

„Er wordt nog weleens verbaasd gereageerd op het feit dat ik 39 nevenfuncties bekleed. Maar dat beeld is vertekend. De meeste posities zijn adviesfuncties waar je een of twee keer per jaar een paar uur insteekt. Het zijn nuttige plekken, die mij een mooi overzicht geven van wat er in Nederland gebeurt.”

Publieke en private sector

„Ik heb zowel gewerkt in de buurt van de publieke sector als voorzitter van de SER en VNO (de latere werkgeversorganisatie VNO-NCW, red.) en in de private sector bij ING. Het beeld heerst dat de omgangsvormen in de publieke sector mild zijn en in de private sector hard en genadeloos. Maar het is eerder andersom. Kijk maar hoe mensen in de politiek met elkaar omgaan.”

Muziek

„Een van de meest tijdrovende nevenfuncties is die van voorzitter van de raad van commissarissen van het Concertgebouw. Maar ik doe het graag, want het Concertgebouw is een monument dat we moeten koesteren. Prachtige uitvoeringen zijn er in de loop der jaren gegeven. Ik was ooit bij een toegift van de Japanse pianiste Uchida. Een langzaam deel uit een sonate van Mozart. Dat was zo adembenemend mooi. Muziek is iets waar je zelf in groeit. Het vermogen om moderne muziek te waarderen, ontwikkel ik nog steeds.”

Ministerschap

„Een aantal keren ben ik gevraagd voor een ministerspost. Steeds heb ik goede redenen gehad om het niet te doen. Ik weet niet of ik het in de toekomst nog zal ambiëren, ik heb natuurlijk inmiddels een bepaalde leeftijd bereikt. Daarnaast: ik ben geïnteresseerd in de inhoud van het debat. Het politieke spel vind ik veel minder aantrekkelijk.”

Beste advies

„Gerrit Wagner, voormalig president-directeur van Shell, adviseerde mij nadrukkelijk om mijn horizon breder te definiëren dan alleen de wiskunde. Daarom heb ik onmiddellijk het bijvak economie gevolgd. Ik heb mijzelf altijd vrij gevoeld om me ook in andere gebieden van kennis en wetenschap te verdiepen. Ik zou graag nog meer willen leren over filosofie en de werking van muziek. En leren tekenen. Dat lijkt me erg leuk.”

Raad van State

„Over de sollicitatieprocedure kan ik niets zeggen. Die processen zijn vertrouwelijk. Het is jammer als er details uitlekken, in dit geval in het bijzonder. Ik richt me op mijn werk bij de SER en hoop dit werk zo goed mogelijk te continueren.”

Jorg Leijten

    • Jorg Leijten