Einde aan loting voor geneeskunde

De loting voor de studie geneeskunde wordt komend studiejaar afgeschaft. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Ook worden honderden extra opleidingsplaatsen voor artsen gerealiseerd. In het regeerakkoord was al afgesproken dat er 25 procent meer artsen zouden worden opgeleid in 2025.

De vraag naar zorg groeit doordat de bevolking vergrijst, en om die vraag op te vangen moeten er meer dokters en verpleegkundigen komen. Met het lotingssysteem voor de studie geneeskunde zouden er grote personeelstekorten ontstaan.

In plaats van een loting wordt een selectie toegepast. Minister Schippers (Volksgezondheid,VVD) verklaarde vrijdag dat „de loterij wordt afgeschaft. Studenten worden nu geselecteerd op kwaliteit en motivatie”. Bij die selectie wordt door de overheid geen bovengrens meer gehanteerd voor het aantal studenten. Iemand met hoge cijfers wordt nog direct toegelaten tot de studie geneeskunde, zoals dat nu ook gebeurt.

Op termijn leiden de maatregelen ertoe dat er achthonderd extra opleidingsplaatsen komen op medische faculteiten. Het komende jaar laten universiteiten al tweehonderd extra studenten toe. Ook bij specialistenopleidingen worden driehonderd extra plaatsen gecreëerd.