BRIEVEN

Kinderziektes

Behalve dat de kinkhoestbacterie (Bordetella Pertussis) steeds meer ‘ongevoelig’ wordt voor het gangbare vaccin (Gaatjes in het prikschild, Wetenschapsbijlage 11 februari) is ook de maatschappij en het omgaan met kleine kinderen heel erg aan het veranderen. Laten we ons toch realiseren dat preventie de belangrijkste en eerste maatregel is die getroffen moet worden.

De pasgeborene behoort de eerste zes levensweken gedurende 24 uur in de babykamer en nergens anders. Hoewel alle jonge ouders een babykamer hebben van vele honderden euro’s ligt de baby vaak in de box in de woonkamer en niet in zijn mooie nieuwe kamer. De box is er voor als de baby gaat rollen en staan.

De RSV-infecties (respiratoir syncytieel virus) veroorzaken luchtwegproblemen waarvoor vaak een ziekenhuisopname voor de jonge baby noodzakelijk is. Dit is een drama voor de ouders en voor de gezondheidszorg. Door in acht nemen van de 5 R’s (Rust, Reinheid, Regelmaat, Reisverbod, Rookverbod) is veel leed te voorkomen. De oudere broertjes, zusjes en crèches zijn meestal de bronvoor de infectie. De pasgeborene moet dan ook ‘opgehokt’ worden, om met de veterinaire wereld te spreken.

Dus behalve aanpassingen van de vaccins is ook een verandering in de verzorging van de babynoodzakelijk om minder infectie ziektes te krijgen bij zuigelingen.

N.Kors

Kinderarts niet-praktiserend, Hengelo

Tabaksmaffia (

1)

Een goed, maar wat eenzijdig betoog van Piet Borst in zijn column (Tabaksmaffia, misdadig?, Wetenschapsbijlage 11 februari). Ik reken er op dat hij in een volgende column even fel van leer trekt tegen de dranklobby. Of beter nog, veel feller, want de door alcohol aangerichte schade is vele malen groter dan die van tabak, en de lobby heeft onbegrijpelijk, ‘misdadig’, veel invloed.

In 2010 bedroeg de alcoholschade naar schatting 3,7 miljard euro (volgens verslavingsinstituut Jellinek), bijna vier maal de opbrengst van de alcoholaccijnzen. In een Brits rapport over de schadelijkheid van genotmiddelen (The Lancet, november 2010) wordt aangetoond dat alcohol ‘the most harmful drug’ is, veel schadelijker dan heroïne, crack en tabak. De conclusie van het rapport: ‘Het is voor de volksgezondheid gegrond en noodzakelijk om opdringerig te wijzen op de schade door alcohol.’ Nu Piet Borst nog.

A. Rijksbaron

Amsterdam

Tabaksmaffia (

2)

De eerste haal wordt vrijwel altijd genomen op het schoolplein. Tieners weten heus dat roken ongezond is, dat je uit je mond gaat ruiken, dat je haren ervan gaan stinken en je tanden geel worden. Maar je kunt je er ook een houding mee geven en zolang volwassenen zich er niet echt druk om maken, is dat prettig, zeker in de gevoelige puberjaren.

Omgekeerd is de beste plek om het roken aan te pakken ook het schoolplein. Maar dan moet je wel durven. En dat gaat verder dan het creëren van een gedoogzone voor rokende leerlingen of leraren, uit vrees dat ze anders de buurt ingaan. Dat doe je namelijk ook niet voor drinkers of blowers. Een school die zijn verantwoordelijkheid neemt, maakt het hele terrein schoolrookvrij, voor iedereen die zich daar ophoudt.

Het Comenius College in Hilversum is zo’n school. In mei 2011 heeft de schoolleiding, gesteund door leerlingen, medewerkers en ouders, besloten om het gehele schoolterrein rookvrij te maken. De invoering was simpel en heeft niet geleid tot vermeerdering van de overlast in de omgeving.

Het voorbeeld van deze school is inmiddels op enkele andere plaatsen in het land gevolgd. Mijn voorspelling is dat het rookvrije schoolterrein over vijf jaar doodnormaal is, en over tien jaar zelfs de norm. De ‘minister van tabak’ heeft het nakijken.

Johan Veenstra

Rector Comenius College Hilversum

    • A. Rijksbaron
    • Johan Veenstra