Brieven

Twee commissarissen weigerden Jodenjacht

In de bespreking van het boek In memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 (Het Grote Verhaal, 7 februari) wordt de auteur, Guus Luijters, geciteerd: „In andere landen waren er soms burgemeesters of politiecommissarissen die weigerden hun medewerking aan de Jodenjacht te verlenen. Dat is bij ons niet gebeurd.”

Hoewel ik het boek verder zeer waardeer, is dit laatste niet juist. In elk geval zijn er twee Nederlandse commissarissen van politie geweest die de moed hadden hun medewerking te weigeren. Zij werden daarvoor door Rauter op staande voet ontslagen. Dat waren J. de Jong, commissaris van politie in Tiel en mijn vader, C. Borstlap, commissaris van politie van de gemeente Rheden (destijds gemeente Velp). In het werk van dr. L. de Jong worden deze politiemensen ook vermeld.

C. Borstlap jr.

Nuenen

Mijnenjagers, heb je ze nodig, dan zijn ze weg

Amerika vraagt Nederland om hulp in de Perzische Golf met mijnenjagers (NRC Handelsblad, 6 februari). Zeemijnen zijn een terreurwapen en een chantagemiddel bij uitstek. De dreiging kan al voldoende zijn om vervoersstromen overzee te doen stremmen. De vijftien Nederlandse mijnenjagers mogen tot de modernste ter wereld worden gerekend. Maar daarvan zijn inmiddels al vijf voor een appel en een ei verkocht om bezuinigingen mogelijk te maken. Onlangs zijn nog eens vier mijnenjagers langs de kant gelegd om te worden afgestoten. En jawel, op zo’n moment dreigt Iran zeemijnen in de Straat van Hormuz te leggen.

En dus moet onze minister van Defensie tegen zijn Amerikaanse collega zeggen: ‘Sorry, ik kan je niet helpen, zoals tijdens de Golfoorlog.’ Zou Nederland zich niet moeten beraden over het afstoten van deze mijnenjagers?

M.F. Bus

Breda

Geen misleiding van Hersenstichting

De Hersenstichting noemt in haar radiospotje ADHD en depressie als voorbeelden van hersenaandoeningen. Prof. dr. J.J.L. Derksen vindt dat de Hersenstichting hiermee het publiek misleidt (Opinie & Debat, 11 februari). Maar het onderscheid dat Derksen maakt tussen ‘psychologische’ en ‘neurologische’ aandoeningen is achterhaald. Van aandoeningen die van oudsher onder de ‘psychologische aandoeningen’ worden gerangschikt, is inmiddels bekend dat biologische factoren een belangrijke rol spelen. Ook van Alzheimer en Parkinson, die doorgaans onder de ‘neurologische aandoeningen’ worden gerangschikt, wordt steeds duidelijker dat psychiatrische symptomen er veelal een inherent onderdeel van zijn.

Mr. drs. Peter Schoof

Directeur Hersenstichting

Ziekenhuiswinst is nog geen gezondheidswinst

Ziekenhuizen mogen winst uitkeren. De hoop is dat ziekenhuizen hierdoor productiever worden (NRC Handelsblad, 8 februari). Stijging van omzet is het makkelijkst te halen door liberaal te declareren en het behandelen van patiënten die net zo goed door de huisarts behandeld kunnen worden. Daarnaast is laagdrempelig doorverwijzen tussen specialisten onderling goed voor de omzet.

Dit alles is niet direct schadelijk voor de patiënt, maar er zijn betere zaken om de euro’s aan te besteden. Als het doel een gezonde bevolking tegen de laagst mogelijke prijs is, is streven naar omzetverhoging bij ziekenhuizen niet erg doelmatig. Ziekenhuizen zijn duur en leveren een beperkte bijdrage aan de volksgezondheid.

Minister Schippers zou niet in moeten zetten op ziekenhuiszorg, maar op leefomgeving en leefgewoonten. Met name aanpakken van roken is bewezen effectief.

N.J.P. Borst

Internist, Havelte

GroenLinks is heus niet groenmoe

Volgens Jan Kuitenbrouwer zijn Nederlanders ‘groenmoe’ en zou GroenLinks van het onderwerp afwillen (Opinie & Debat, 11 februari). Waar haalt hij dat vandaan? We zouden wel gek zijn.

De komende decennia zijn de klimaat-, energie-, voedsel- en grondstoffencrisis de grootste uitdagingen in de wereld. GroenLinks blijft voorlopen met voorstellen voor méér energiebesparing, duurzame energieopwekking en CO2-reductie. Dat dergelijke voorstellen niet altijd evenveel gehoor krijgen, heeft meer te maken met de samenstelling van de Tweede Kamer en de massieve desinteresse van de huidige bewindslieden voor alles wat groen is, dan met de kwaliteit ervan.

Ik heb het afgelopen jaar een tour gemaakt langs onze provincies, waarbij ik sprak met tientallen duurzame ondernemers. Ondernemers zijn niet groenmoe, maar moe van het gedraal van de overheid, moe van het gebrek aan lef om voorop te lopen met normen, terwijl de regels waar je aan moet voldoen vaak nodeloos gecompliceerd zijn.

Jolande Sap

Fractievoorzitter van GroenLinks

ABP-pensioen loopt tien procent achter

In zijn column maakt Menno Tamminga bezwaar tegen de uitspraak van Paul Scheffer dat „de pensioenen ineens 10 of 20 procent minder waard zijn” (NRC Handelsblad, 10 februari). Maar Scheffer heeft gelijk wat pensioenen van het ABP betreft. In 2011 ontvingen ABP-gepensioneerden 8,24 procent minder pensioen dan zij bij volledige indexatie hadden ontvangen. Ook in 2012 vindt geen indexatie plaats. Dit betekent dat de achterstand ten opzichte van indexatie dit jaar is opgelopen tot circa 10 procent.

Door gemiste indexatie hebben ABP-gepensioneerden vanaf 2004 tot en met 2012 een bedrag van vier maanden pensioen niet ontvangen.

Sam van der Zee

Middelburg

De Polen vochten wel voor ons bij Arnhem

Na de negatieve berichtgeving ten aanzien van de Polen is het goed het volgende te memoreren.

In 2006 werd de Militaire Willemsorde uitgereikt aan de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade. Deze vocht bij Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, onder wiens leiding de brigade stond, kreeg postuum van Nederland de Bronzen Leeuw.

K.S. Liem

Apeldoorn

  • Sam van der Zee
  • Jolande Sap
  • M.F. Bus
  • N.J.P. Borst
  • K.S. Liem
  • C. Borstlap Jr
  • Mr. Drs. Peter Schoof