Begrotingstekort na tegenvaller op 4,8 pct

Het begrotingstekort is over 2011 uitgekomen op 4,8 procent, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) in december nog uitging van 4,6 procent. De tegenvaller van circa 1,1 miljard euro is het gevolg van lagere inkomsten uit belastingen.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) heeft dit gisteren aan de ministerraad gemeld. Omdat de winstgevendheid van bedrijven tegenviel, leverde de vennootschapsbelasting minder op. Ook de inkomstenbelastingen leverden minder op.

De tegenvaller is niet het gevolg van hogere uitgaven. De meeste ministeries gaven zelfs minder uit, alleen de zorguitgaven waren hoger. In de zorg bedroeg de tegenvaller 300 miljoen euro door hogere uitgaven aan huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg. De lagere uitgaven van andere ministeries compenseerden de zorgoverschrijding.

De tegenvaller komt twee weken voor de ramingen van het CPB die meer zicht moeten geven op extra bezuinigingen. Van Europa mag het begrotingstekort in 2013 niet hoger zijn 3 procent.

Begin maart beginnen coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV onderhandelingen over extra bezuinigingen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), deze week, geven verschillende indicatoren aan dat de bodem van de conjunctuur is bereikt.

De Jager beklemtoonde na de ministerraad dat Nederland zich zal houden aan de afspraken die rond het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact zijn gemaakt. „Dat is helder. Iets anders is dat ik niet denk dat de Europese Commissie in alle gevallen precies vasthoudt aan die 3 procent.” De Commissie zou mogelijk instemmen met een hoger tekort in 2013 wanneer daar hervormingen op bijvoorbeeld de arbeids- of woningmarkt tegenover staan.