Wolfsen overleeft opnieuw motie van wantrouwen

Burgemeester Wolfsen (PvdA) van Utrecht heeft in een nachtelijk debat in de gemeenteraad een motie van wantrouwen overleefd. Het is de derde keer dat zo’n motie tegen hem is ingediend.

VVD, Stadspartij Leefbaar Utrecht, SP en de eenmansfractie Groep Kuijper verzochten Wolfsen zijn functie neer te leggen, omdat hij de raad onjuist en gebrekkig zou hebben geïnformeerd in de zaak rond de Roma-familie Nicolich. Twaalf van de 45 Utrechtse raadsleden steunden de motie.

Een motie van ongenoegen tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders kreeg wel brede steun. Hun wordt „eenzijdige en onvoldoende” informatievoorziening en een gebrek aan regie en coördinatie verweten in dezelfde affaire. In het debat gisteren erkende wethouder Gilbert Isabella (wonen, PvdA) dat de gemeente heeft gefaald.

Utrecht worstelt al jaren met de Roma-familie Nicolich. Die werd al zesmaal eerder uit woningen gezet en zwierf van tijd tot tijd met jonge kinderen door de provincie of bivakkeerde in een motel of op een camping. In 2010 bracht de gemeente de familie onder in een woning in De Meern. Er werden speciale afspraken gemaakt: naast het wooncontract stelde de gemeente een begeleidingscontract voor de familie op. Aan de hand daarvan zou de familie verder worden geholpen. Toen het contract per 2012 afliep, trok de gemeente de handen van de familie af, en zou die weer op straat komen te staan.

Wethouder Isabella moest gisteren toegeven dat de gemeente niet in staat was gebleken de familie adequaat te begeleiden. „We zijn er niet voor uitgerust”, zei hij.

Volgens diverse oppositiepartijen was Wolfsen al vanaf september 2010 op de hoogte van de speciale afspraken met de familie-Nicolich, maar heeft hij dat de raad daarover nooit ingelicht. Ook een reeks incidenten rond de familie – uitkeringsfraude, overlast – werd pas gemeld nadat die via de media naar buiten waren gekomen.

De kritiek op de burgemeester was hard. „Wij zijn er klaar mee”, zei SP-fractievoorzitter Schipper gisteren in het debat. VVD-fractievoorzitter Geldof: „Opnieuw geeft de burgemeester geen blijk van politieke sensitiviteit en leiderschap. Ik moet helaas constateren dat mijn fractie geen vertrouwen meer heeft in deze burgemeester.”

Wethouder Isabella beloofde gisteren alles te doen om een oplossing voor de familie Nicolich te vinden. Voorlopig woont die nog in De Meern.

    • Enzo van Steenbergen