Winsthalvering bij verzekeraar Aegon

Levensverzekeraars hebben het moeilijk. De beurs doet het slecht, de lage rente is lastig en consumenten mijden beleggingen. Aegon verzekert zichzelf nu ook.

Verzekeringsbedrijf Aegon heeft afgelopen jaar de winst zien halveren, voornamelijk door de slechte situatie op de financiële markten. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen zakte in, met name in de Verenigde Staten – de grootste afzetmarkt van Aegon – en in het Verenigd Koninkrijk.

In het Verenigd Koninkrijk kampt Aegon al langer met problemen. Op een omzet van 8,8 miljard euro leed de verzekeraar een verlies, mede door eenmalige lasten in verband met een reorganisatie. Die verloopt naar wens. Aegon zegt de kosten hier met een kwart te hebben verlaagd ten opzichte van 2009. „Er zaten fouten in de administratieve systemen. We hebben eenmalige voorzieningen getroffen doordat mensen daar onder meer hun baan verliezen”, licht bestuursvoorzitter Alex Wynaendts toe. „Maar dat is nu allemaal achter de rug. We kunnen in het Verenigd Koninkrijk met een schone lei beginnen, daar gaan we de komende kwartalen de vruchten van plukken.”

Volgens de topman is het een bewuste keuze dat de verkoop van levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk is gedaald. Er is daar zo’n venijnige concurrentie dat het tegen veel tarieven onaantrekkelijk voor Aegon is geworden om er verzekeringen te verkopen.

Eindverantwoordelijk manager in het Verenigd Koninkrijk, Adrian Grace, promoveert naar de raad van bestuur van Aegon, zo maakte de verzekeraar vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers bekend. „Adrian heeft een belangrijke rol gespeeld in het huidige transformatieproces van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Wynaendts.

De verzekeraar wist zijn balans ondanks de winstdaling in 2011 te versterken. Het eigen vermogen groeide harder dan het balanstotaal. Aegon zal daarom in tegenstelling tot sommige andere financiële instellingen over 2011 toch dividend uitkeren. „Dat kan je alleen doen als je vertrouwen hebt in je financiële positie. Het is een cruciaal onderdeel van onze strategie om onze buffers te verhogen”, aldus Wynaendts.

Aegon verkoopt niet alleen verzekeringen, het concern heeft zich vorige maand ook zelf verzekerd. Dat houdt verband met de stijgende levensverwachtingen in Nederland. Voor een levensverzekeraar vertaalt die trend zich bij lijfrentepolissen – die tot het einde van het leven uitkeren – in een financiële tegenvaller. Met een „innovatieve financiële transactie” heeft Aegon zich in januari deels beschermd tegen de financiële risico’s van de alsmaar ouder wordende Nederlander. „We hebben dat risico bij derden ondergebracht.”

Levensverzekeraars hebben het allemaal moeilijk. Hun beleggingen renderen slecht door het zwakke beursklimaat en de historisch lage rente vertaalt zich in een stijging van de verplichtingen omdat verzekeraars met een lager risicovrij rendement moeten rekenen. Veel consumenten hebben geen trek in financiële producten waarmee zij te veel beleggingsrisico lopen. Zij sparen liever en daarom hebben Nederlandse verzekeraars zich gestort op de markt van ‘banksparen’, sparen met fiscale voordelen.

SNS Reaal en Achmea maakten eerder bekend eenmalige verliezen te nemen op hun portefeuilles, mede door de problemen rond woekerpolissen. Nederlandse verzekeraars compenseren klanten op grote schaal omdat zij in het verleden polissen verkochten waarbij de kosten te veel verborgen waren of onevenredig hoog bleken te zijn.

Aegon hoeft niets af te waarderen op zijn levensverzekeringen, mede doordat de verzekeraar volgens de bestuursvoorzitter op dit vlak in het verleden geen overnames heeft gepleegd. Aegon kocht wel tussenpersonen. Omdat volgend jaar een provisieverbod ingaat voor de assurantietussenpersonen die financiële producten verkopen, heeft Aegon verlies genomen op de in het verleden gekochte Meeus Groep. Wynaendts: „Wij weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn van het provisieverbod. Daarom waarderen wij 75 miljoen euro op Meeus af.”

Op de beurs deed Aegon het vanochtend goed. De cijfers waren beter dan de markt had verwacht. Het aandeel uit de AEX-index steeg vanochtend met 7 procent naar 3,99 euro en was daarmee de grootste stijger op het Damrak.

    • Jeroen Wester