Werkloosheid stijgt naar 6 procent in Nederland

In Nederland zitten 474.000 mensen zonder werk.

Rotterdam. De werkloosheid is in januari gestegen naar 6 procent. Dat is een groei van 0,2 procent ten opzichte van de maand ervoor. Het aantal mensen zonder werk staat op 474.000, zo meldde het CBS gisteren.

Een opvallend hoge stijging. Zelfs tijdens de vorige crisis in 2004/2005 lag de werkloosheid minder hoog dan nu. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in januari 2012 is gestegen. De grootste toename deed zich voor onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar (+2,6 procent). Het aantal werkzoekenden nam ook sterk toe bij de lagere technische (+3,9 procent) en transportberoepen (+3,1 procent). NRC