Spreek de imam krachtig tegen

In het Amsterdamse debatcentrum De Balie is vanavond de Brits-Pakistaanse imam sjeik Haitham al-Haddad te beluisteren – en gelukkig niet alleen te beluisteren, maar ook tegen te spreken. Hij zal in discussie gaan met onder anderen het Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks. Dibi behoort daarmee tot de politieke mínderheid die de omstreden imam de toegang tot het land niet wilde ontzeggen.

In schriftelijke vragen, gesteld op initiatief van de ChristenUnie, hadden deze week ook de VVD, de PVV, het CDA en de SGP er bij minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) op aangedrongen om de islamitische schriftgeleerde niet tot Nederland toe te laten. Het Kamerlid Martijn van Dam van de PvdA schreef een open brief aan de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) waarin hij stelde dat het beter was als zij haar uitnodiging aan de imam zou intrekken.

Minister Opstelten heeft de Kamerleden laten weten dat het niet mogelijk is om de Britse EU-burger Al-Haddad te verbieden voet te zetten op Nederlands grondgebied. Zij hadden erop gewezen dat de imam bekendstaat om uitspraken als ‘Joden zijn een van de legers van de duivel’, dat volgens hem ‘noodzakelijk is om joden en christenen te haten’, dat hij heeft gepleit voor steniging en handen afhakken en meent dat de getuigenis van een vrouw slechts de helft waard is van een getuigenis van een man.

Al-Haddad ontkent dat hij deze uitspraken heeft gedaan of hij beweert dat ze op internet uit hun context zijn getrokken. Hoe dan ook: met recht noemt Opstelten ze „verwerpelijk”. Maar daardoor vormt de imam nog niet een dusdanig fundamenteel gevaar voor de openbare orde en veiligheid dat hem de toegang moet worden ontzegd, aldus de minister. Dat is een heel wat betere opvatting dan waarvan de de toenmalige Britse minister van Binnenlandse Zaken, Jacqui Smith, blijk gaf toen hij in 2009 PVV-leider Wilders weigerde het Verenigd Koninkrijk binnen te laten.

Hoe bedenkelijk de denkbeelden van deze imam ook zijn, ze verdwijnen niet door hem de mond te snoeren. Het is daarom logisch dat De Balie de sjeik alsnog gelegenheid biedt om de discussie aan te gaan. Dat nadat de Vrije Universiteit slappe knieën heeft getoond door het symposium waarop hij zou spreken, af te gelasten. Na de politieke commotie erover, na protesten van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie over Israël) en na een dreigende demonstratie uit extreemrechtse hoek.

Imam Al-Haddad houdt er uiterst bedenkelijke opvattingen op na. Het is goed dat ze vanavond in zijn aanwezigheid krachtig kunnen worden weerlegd.