SP-leider Emile Roemer: 'Meerderheid VVD'ers wil toptarief' Niet bewezen

De aanleiding

SP-leider Emile Roemer stelde woensdag in tv-programma De Wereld Draait Door over een toptarief van 65 procent voor de hoogste inkomens: „Het blijkt zelfs dat een meerderheid van de VVD-achterban het met ons eens is.”

Interpretaties

Wat verstaan we onder ‘de VVD-achterban’? Roemer verwees in de uitzending naar een onderzoek dat TNS Nipo deed op 10 februari. Daarin vroeg het onderzoeksbureau aan 866 Nederlanders of zij het eens of oneens waren met enkele sociaal-economische standpunten in het verkiezingsprogramma van de SP.

Het gaat volgens TNS Nipo om representatief onderzoek. De respondenten zijn evenredig verdeeld qua geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en stemgedrag bij de Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.

‘VVD-achterban’ betekent dus: Nederlanders die in 2010 op de VVD stemden. En wat wordt bedoeld met ‘de hoogste inkomens’? TNS Nipo vroeg de respondenten of ze vinden dat er voor bruto inkomens hoger dan 150.000 euro een toptarief van 65 procent inkomstenbelasting moet komen.

En, klopt het?

Van de respondenten die in 2010 VVD stemden, zei 55 procent het eens te zijn met de stelling. Een belangrijke kanttekening is dat maar 59 VVD-stemmers dit SP-voorstel kregen voorgelegd. Volgens TNS Nipo-onderzoeker Tim de Beer betekent dit een onnauwkeurigheidsmarge van 12,7 procent. In werkelijkheid ligt het percentage VVD-stemmers dat het eens is met de stelling dus tussen de 42,3 procent en 67,7 procent. Ook moet worden aangetekend dat de respondenten niet wisten dat de stellingen afkomstig waren uit het SP-programma. De kans is volgens De Beer aanwezig dat de uitkomsten anders waren geweest als ze dat wel hadden geweten.

Conclusie

Het is op basis van het TNS Nipo-onderzoek wel waarschijnlijk, maar niet zeker dat een meerderheid van de VVD-achterban vindt dat er een toptarief van 65 procent voor de hoogste inkomens moet komen. Roemer citeerde de peiling correct, maar er werden voor deze stelling maar 59 VVD’ers ondervraagd, wat een onnauwkeurigheidsmarge van 12,7 procent opleverde. Of het echt om een meerderheid gaat, staat dus niet vast. We beoordelen de bewering daarom als niet bewezen.

    • Wilmer Heck