Rutte ontloopt Europees debat over PVV-site

Rutte wil wel een minister naar Straatsburg afvaardigen om over de PVV-site tegen Midden- en Oost-Europeanen te praten. Het is verstandig er een CDA’er heen te sturen.

Het was een uitnodiging die premier Mark Rutte (VVD) zonder al te veel problemen kon afslaan. Rutte komt vanwege „een agendaprobleem” op 13 maart niet naar het Europees Parlement in Straatsburg om in debat te gaan over de omstreden PVV-site tegen Midden-en Oost-Europeanen, zei zijn woordvoerder vanochtend. De Europese christen-democraten, waartoe regeringspartij CDA behoort, riepen hem daar gisteren toe op.

Maar als de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) toch met het kabinet in discussie wil, wil Rutte wel een minister afvaardigen. Mogelijk verschijnt minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD), Gerd Leers (Immigratie, CDA) of Ben Knapen (Europese Zaken, CDA) voor een zaal kritische europarlementariërs.

De oproep van de EVP aan Rutte kreeg weinig steun van andere fracties. Te weinig in elk geval voor de voorzitter van het europarlement, de Duitser Martin Schulz, om Rutte officieel uit te nodigen – zoals hij onlangs deed met de Italiaanse premier Mario Monti. Rutte kan zo zelf wegblijven uit Straatsburg zonder het parlement al te veel te schofferen.

Wim van de Camp, de Europese voorman van het CDA, suggereerde gisteren dat de oproep van de EVP breed werd gesteund in het parlement. Maar de Europese liberalen, geleid door de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, schoten Rutte te hulp.

Verhofstadt toonde zich „verbaasd” over het verzoek, ook al vindt hij de „stilte van de Nederlandse regering niet acceptabel”. Rutte heeft de PVV-website, waarop burgers kunnen klagen over overlast door Midden- en Oost-Europese arbeidmigranten, tot dusver niet willen veroordelen.

Achter de schermen speelt een hard conflict tussen de Europese christen-democraten en liberalen. De christen-democraten liggen voortdurend onder liberaal vuur vanwege de dekking die zij geven aan Viktor Orbán, de Hongaarse premier. Onlangs nodigde Orbán zichzelf uit in Straatsburg om zich te verdedigen tegen kritiek op de vermeende aantasting van de burgerrechten door zijn regering.

De christen-democraten willen nu wel eens een liberaal pijn zien lijden in de plenaire zaal, vermoedt D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Zij noemt de EVP-uitnodiging „partijpolitiek”. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann vindt juist dat Verhofstadt een „dubbele standaard” hanteert. „Als er iets is met Orbán is hij er als de kippen bij, maar bij zijn liberale vriendje Rutte is hij veel gematigder.”

Ook eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda, VVD) speelt een rol in de schermutselingen. De christen-democratische fractieleider, de Fransman Joseph Daul, heeft Kroes in het vizier sinds zij vorige week de Hongaarse vicepremier Tibor Navracsics publiekelijk afbrandde. In een boze brief aan Commissievoorzitter José Manuel Barroso noemt Daul Kroes’ optreden „onbehoorlijk” en „onacceptabel”.

Het kan voor Rutte verstandig zijn juist een CDA-minister naar Straatsburg te sturen. De Europese christen-democraten moeten hun pijlen dan richten op een partijgenoot, in plaats van op een liberale vijand.

Rutte zelf ontspringt de dans niet helemaal. Hij ontmoet op 1 maart in Brussel parlementsvoorzitter Schulz, die deze week zei dat de website van de PVV indruist tegen Europese waarden. Mogelijk zijn bij dit gesprek ook andere Europese fractievoorzitters aanwezig – bijvoorbeeld de christen-democraat Daul.

    • Mark Beunderman